Ledenadministratie

Contact: members@alpaca-benelux.com

Lidmaatschap

De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen :

Gewoon lidmaatschap

Een gewoon lidmaatschap kan zijn een rechtspersoon of een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, die alpaca’s fokt of houdt. Het lidmaatschap is persoonlijk en heeft stemrecht voor één persoon op de ALV.  Tevens kan het lid gebruik maken van alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Aan dit lidmaatschap kunt u kosteloos Joint Leden (gezinsleden of partners in bedrijf) toevoegen. U kunt een email adres opgeven van het Joint Lid zodat deze ook de nieuwsbrieven en info vanuit de vereniging ontvangt. Met dit lidmaatschap kunt u deelnemen aan show en alle overige activiteiten van de vereniging

De contributie bedraagt € 100,00 per jaar.

Beperkt Lidmaatschap 

Met dit lidmaatschap kunt u slechts gebruik maken van het registratiesysteem en ontvangt u de nieuwsbrieven en info vanuit de vereniging. U kunt geen Joint Leden opgeven of deelnemen aan shows. Wel kunt u inschrijven voor educatieve workshops. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar

Lid-maakt-Lid cadeau-lidmaatschap

Dit is een lidmaatschap bedoelt om cadeau te doen aan bijvoorbeeld een beginnende alpacahouder. Deze beginnende alpacahouder krijgt dan gedurende een jaar toegang tot het registratiesysteem en ontvangt de nieuwsbrieven. Dit cadeau-lidmaatschap kost € 25,00 en is slechts één jaar geldig. Na dit jaar is het aan de alpacahouder om het lidmaatschap om te zetten in een beperkt lidmaatschap of een gewoon lidmaatschap.

Lidmaatschap aanvragen

Om lid te worden van de vereniging, kunt u zich aanmelden bij het bestuur door het invullen van het Aanvraagformulier Lidmaatschap. Dit formulier kunt u on-line invullen. Gezien het feit dat voor aanmelding een originele handtekening is vereist, vragen wij u vriendelijk na invulling het formulier te printen, te ondertekenen en terug te sturen via mail of op te sturen per post. 

Dit formulier kunt u vervolgens sturen naar de ledenadministratie  waarna uw aanvraag in behandeling genomen zal worden.

Wilt u graag eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging inzien ? Dan kunt u deze opvragen bij : secretary@alpaca-benelux.com

Kies uw taal / choose your language / Choisissez votre langue