Alpacashow Boekel 2019 

Info voor bezoekers:
 
Op zaterdagmiddag 9 maart en zondag 10 maart 2019 organiseert de vereniging in de Tuinmarkthallen in Boekel een
Internationale Alpacashow.
De alpaca is een kameelachtige en komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Een leuk evenement voor jong en oud met
Boekelse gastvrijheid en Brabantse gezelligheidTijdens de show worden de alpaca's van de deelnemende alpacafokkers
met elkaar vergeleken op lichaamsbouw en vooral wolkwaliteit. De besten zullen gewaardeerd worden met een prijs
Het jurylid is Natasha Clark uit Australie. 
Tussendoor is het ook leuk om langs de aanbieders van producten te struinen, zoals kleding en alpaca gerelateerde artikelen.
Heeft u zelf interesse om uw product aan te bieden? Er zijn tafels van 2 x 1 m. te huur voor de prijs van € 25,00 of een
vloeroppervlakte van 5 m2 voor de prijs van € 50,00 (incl. btw). Voor informatie kunt u mailen naar:
 
De vereniging ziet nog steeds een toenemende belangstelling voor de alpacafokkerij en via deze weg willen wij meer
bekendheid geven aan dit bijzondere dier. Iedereen is uiteraard welkom op zaterdagmiddag 9 maart en zondag 10 
maart 2019 in:
De Tuinmarkthallen,
Gemertseweg 9a,
5427 ET  BOEKEL.
 
De entree bedraagt € 4,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis. De show begint zaterdagmiddag rond 13.00 uur
tot 17.00 uur en zondag vanaf 09.30 uur tot ca. 17.00 uur
 
Informatie voor standhouders:
Wilt u uw producten aanbieden aan het publiek? Dan kunt u een tafel reserveren van 1 x 2 meter of een vloeroppervlakte van
5 m2. De huur van een tafel kost € 25,00 en voor de vloeroppervlakte € 50,00 (incl. btw). Voor reserveringen kunt u mailen
 
Informatie voor deelnemers:
 
Inschrijven dieren
U kunt inschrijven via de website : www.alpaca-benelux.com onder Mijn Account. De inschrijving opent op 6 januari 2019 
en zal sluiten op 25 januari 2019 of indien het maximum aantal dieren van 240 is bereikt! Per deelnemer mogen
maximaal 7 dieren en maximaal 3 boxen ingeschreven worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Alle dieren dienen geregistreerd te zijn bij de AAB. De informatie uit het registratiesysteem dient overeen te komen met de
informatie die u opgeeft bij deelname aan de show.
 
Inschrijven Nakomelingen klasse: 
U kunt voor de Nakomelingen klasse inschrijven via de website. Voor een hengst bestaat één team uit 3 nakomelingen van
verschillende moeders. Voor een merrie geldt dat één team bestaat uit 2 nakomelingen van verschillende vaders
De hengst en/of merrie  kunnen slechts ingeschreven worden met toestemming van de eigenaar.
Let op: Inschrijving voor een team, raadpleeg instructie op de website (Mijn Account). 
 
Inschrijven Buffet/Diner: informatie volgt..
 
Verblijf:
Er zijn diverse hotels en Bed en Breakfast mogelijkheden in de omgeving van Boekel
U vindt hier meer informatie.
 
 
Programma Alpacashow:  

Volgt...
 
 
Aanleveren dieren:
De dieren kunnen aangeleverd worden tussen 08.00 en 11.00 uur.
Kleurcontrole vindt alleen plaats op verzoek van de fokker. Bij het opgeven van uw dieren dient u de kleur op te geven zoals
vermeld in het registratiesysteem
 
Bij aankomst vindt een controle plaats op chipnummers. Zorg dat het chipnummer overeen komt met het nummer in het
registratiesysteem en op de gezondheidsverklaring (dit moet het originele exemplaar zijn en geen kopie!). Een dierenarts
zal aanwezig zijn en dit nummer, alsmede de gezondheid van de dieren controleren
Let op: laat checken of de chipnummers nog aanwezig zijn en of de nummers kloppen met de 
gezondheidsverklaringIndien dit bij aankomst niet het geval blijkt te zijn kan het betreffende dier niet meedoen aan de show.
 
Deelname:
De dieren dienen geregistreerd te zijn bij de AAB (ZooEasy).
Alleen dieren die minstens 30 dagen aaneengesloten op uw bedrijf / farm verblijven kunnen deelnemen aan een show. 
Voor dieren geimporteerd uit het buitenlandzie showreglement.
 
Boxen:
Vanwege de strengere eisen die gesteld worden aan Biosecurity moet de organisatie dranghekken inhurenEen gedeelte van 
deze kosten zal aan de deelnemers worden doorbelastHet aantal boxen moet u opgeven bij Sponsormogelijkheden onder het
inschrijfformulierIndien u geen boxen reserveert zal de organisatie dit voor u doen en u zodanig factureren.
In de Tuinmarkthallen is vloerverwarming en een tweetal grote ventilatoren aanwezigAan elke deelnemer zal 1 ventilator ter
beschikking worden gesteld
 
In een box kunnen 4 jonge dieren of 3 volwassen dieren. De organisatie zorgt voor stro in de boxen.
dient zelf voor hooi te zorgen. Water is aanwezigneem hiervoor zelf emmers of bakken mee
Verder vragen wij u vriendelijk zelf uw box schoon te houden door regelmatig mest te ruimenNeem zelf een schepje mee.
 
Ventilatoren:
De organisatie stelt per fokker een ventilator ter beschikking. Het is niet toegestaan om deze zelf mee te nemen in verband
met de brandveiligheid. 
 
Informatie voor deelnemers uit België:
Indien u meedoet aan een show in een ander land dan waar u woont dient u zorg te dragen voor:
 
1)   Certificaat voor de Intracommunautaire handel.
2)   Kopie van de uitslagen van de bloedmonsters van het laboratorium, alsmede het controle rapport voor tbc opgemaakt door de dierenarts
3)   Vraag een toestemmingsbrief  aan bij het FAVV (Belgen die meedoen in Boekel) om terug te mogen keren naar huis
 
 
Tarieven:
Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven (incl. btw) voor deelname shows:
 
Inschrijving per dier:                  € 30,00
Huur box:                                   € 30,00
Deelname buffet                        € volgt
Nakomelingen Klasse               gratis
 
Na de sluitingsdatum voor de inschrijving van de dieren zult u een factuur ontvangen
 
Jury: Natasha Clark

Sponsoren:

 

Kies uw taal / choose your language / Choisissez votre langue