Alpacashow Drachten

Deze vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020 in het Fries Congrescentrum Drachten, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten, http://friescongrescentrum.nl

Informatie voor bezoekers:

Bezoekers zijn welkom op zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur en op zondag vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur. Overige informatie volgt..

Informatie voor standhouders:

Wij verwachten tussen de 2000 en 3000 bezoekers. Er is voor standhouders ruim de mogelijkheid om producten aan te bieden. Er kan binnenkort vloerruimte worden gereserveerd. Aan bezoekers en deelnemers wordt een gratis catalogus van de keuring verstrekt waarin wij advertentieruimte aanbieden. Informatie volgt...

Alpacashow:

Tijdens de alpacashow worden alpaca's uit Nederland, maar ook uit het buitenland gekeurd door een jurylid. In diverse ronden werken we toe naar kleurkampioenen en de uiteindelijke Grand Champion van deze show. Daarnaast is er de Nakomelingen klasse. Hierin zullen hengsten en merries worden gekeurd op hun nageslacht. 

Voor kinderen van 6-12 jaar oud is er een Junior Handler klasse. Kinderen kunnen hieraan meedoen en zullen op dezelfde manier worden gejureerd als de volwassen klasse. Dit is één ronde. 

Programma (onder voorbehoud):

Zaterdag 8 februari 2020
08:00 - 11.00 aanlevering dieren (tevens is het mogelijk om stands op te bouwen)
12.00 - 17.00 Alpaca keuring en Expo
19:00 - 21.30 fokkers diner met veiling (onder voorbehoud)

Zondag 9 februari 2020
09.00 - 17:00 Alpaca keuring en Expo 
12:00 - 12.45 Dekhengstenveiling (onder voorbehoud)
15:00 - 15:30 Nakomelingen Klasse (onder voorbehoud)
15:30 - 17:30 Bekendmaking Colour Champions, Champion Suri en Grand Champion Huacaya (onder voorbehoud)

Aanmelding dieren:

U kunt inschrijven via de website : www.alpaca-benelux.com onder Mijn Account. De inschrijving opent op 1 november 2019 en zal sluiten op 1 december 2019 of indien het maximum aantal dieren van 160 is bereikt! Per deelnemer mogen maximaal 7 dieren ingeschreven worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Alleen bij de AAB volledig geregistreerde dieren kunnen meedoen. Per deelnemer mogen maximaal 7 dieren en maximaal 3 boxen worden geboekt. Om de deelname met Suri alpaca's te stimuleren, worden deze hierin niet meegeteld. Los van de Huacaya's mag u dus ook nog maximaal 7 Suri's aanmelden. Deze kunt u via mail doorgeven aan: show@alpaca-benelux.com

Aanmelding Nakomelingen Klasse:

U kunt voor de Nakomelingen Klasse inschrijven via de website of op de dag van de show bij het secretariaat, voordat de keuring begint. Voor een hengst bestaat één team uit 3 nakomelingen van verschillende moeders. Voor een merrie geldt dat één team bestaat uit 2 nakomelingen van verschillende vaders. De hengst en/of merrie kunnen slechts ingeschreven worden met toestemming van de eigenaar. Let op: inschrijving voor een team, raadpleeg de instructie op de website (Mijn Account).

Aanmelding Junior Handler:

Aanmelding kan via de site bij de 'extra mogelijkheden' en op de zondag bij de stand van het secretariaat tot 11.00 uur.  De dieren die meedoen aan de Junior Handler moeten ook deelnemen aan de show.

Deelname:

De dieren dienen geregistreerd te zijn bij de AAB.

Voor onze Nederlandse leden:

Overheidsregel (NVWA): Na deelname van alpaca's aan een tentoonstelling/show in Nederland mogen deze alpaca's na terugkeer gedurende 21 dagen niet naar een ander bedrijf, maar wel binnen 21 dagen naar een andere tentoonstelling/show in Nederland en terugkeren naar het eigen bedrijf. Voor de overige alpaca's op hetzelfde bedrijf gelden geen beperkingen om ze binnen Nederland te verplaatsen. 

Bij deelname van alpaca's aan een tentoonstelling/show in het buitenland moeten de dieren officieel 30 dagen in het land waar de show wordt georganiseerd verblijven. Dit om te voorkomen dat een mogelijk opgelopen infectie van een ernstige dierziekte tijdens de show ongemerkt mee terug wordt genomen naar Nederland. Het NVWA mag een ontheffing afgeven voor deelname aan shows in het buitenland en terugkeer na de show, mits voorkomen wordt dat de overige dieren in Nederland geen risico lopen op een ongemerkte invoer van dierziekten. Dit laatste heeft tot gevolg dat de NVWA in haar ontheffing zal opnemen dat alle dieren op het bedrijf na terugkomst van de buitenlandse show het bedrijf gedurende 21 dagen niet mogen verlaten. De blokkade van 21 dagen geldt dus voor het hele bedrijf. 

Zie ook: showreglement

Deelname vanuit België (onder voorbehoud)

Vanwege de NVWA controle en afstempeling van de exportpapieren worden buitenlandse deelnemers verzocht hun dieren op zaterdagmiddag aan te leveren tussen 16:00 en 17.30 uur. 

Indien u meedoet aan een show in een ander land dan waar u woont dient u zorg te dragen voor:

1)   Certificaat voor de Intracommunautaire handel.

2)   Kopie van de uitslagen van de bloedmonsters van het laboratorium, alsmede het controle rapport voor tbc opgemaakt door de dierenarts

3)   Vraag een toestemmingsbrief aan bij NVWA (NL-ers die meedoen aan een show in Belgie) of FAVV (Belgen die meedoen aan een show in NL) om terug te mogen keren naar huis

Overnachting:

Van der Valk Drachten heeft voor ons kamers ter beschikking gesteld tegen een gereduceerd tarief. Als u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u direct bij het Van der Valk hotel reserveren door te bellen naar: 0512-520705 of e-mailen naar info@drachten.valk.com onder vermelding van Alpaca Expo Noord vereniging AAB. Let op: de reductie geldt niet als u online reserveert!

Hotel Van der Valk Drachten ligt op ongeveer 10 minuten rijden van het Fries Congres Centrum. Adres: Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten.

Aanleveren dieren:

Dieren kunnen zaterdag 8 februari 2020 tussen 08:00 en 11.00 uur orden aangeleverd. Er is een dierenarts aanwezig die een gezondheidscontrole zal uitvoeren. U dient alle documenten bij aankomst te overhandigen: de gezondheidsverklaring en eventuele exportdocumenten. Bij aankomst vindt er slechts op verzoek van de fokker een kleurcontrole plaats. Alle dieren moeten aanwezig zijn gedurende de show tot en met het einde van de show. Let op: laat checken of de chipnummers nog aanwezig zijn en of de nummers kloppen met de gezondheidsverklaringIndien dit bij aankomst niet het geval blijkt te zijn kan het betreffende dier niet meedoen aan de show.

Boxen:

U dient zelf aan te geven hoeveel boxen u wilt reserveren met een minimum van 1 box. Het aantal boxen kunt u opgeven bij Sponsormogelijkheden onderaan het inschrijfformulier. Indien u geen boxen reserveert zal de organisatie dit voor u doen en u zodanig factureren. 

Vanwege de strenge eisen die gesteld worden aan Biosecurity zal de organisatie voldoende ruimte inplannen tussen de boxen. 

In een box kunnen 4 jonge dieren of 3 volwassen dieren. U dient zelf voor hooi en waterbakken te zorgen. De organisatie zorgt voor stro in de boxen als grondbedekking. Verder vragen wij u vriendelijk zelf uw box schoon te houden door regelmatig mest te ruimen. Neem zelf een schepje mee. 

Ventilatoren:

De organisatie stelt per fokker een ventilator ter beschikking. Het is niet toegestaan om deze zelf mee te nemen in verband met de veiligheid en capaciteit van het stroomnetwerk. 

Tarieven:

Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven (incl. btw) voor deelname shows:

Inschrijving per dier:             € 30,00
Huur box :                            € 30,00 
Inschrijving progeny team    gratis
Inschrijving Junior Handler   gratis
Deelname fokkers diner       info volgt

Na de sluitingsdatum voor de inschrijving van de dieren zult u een factuur ontvangen.

Jury: Jude Anderson - klik hier voor haar CV

Dekhengsten veiling:

Van de volgende hengsten zal een dekking worden geveild:

 

Sponsoring:

Hartelijk dank aan onze sponsoren:

 

Zonder sponsoring zal het steeds moeilijker worden om de shows in de toekomst te blijven continueren en verbeteren. De showcommissie, samen met de showteamsdoet haar uiterste best om sponsoring aantrekkelijk te maken voor leden, maar ook voor niet-leden!

Voor het plaatsen van een advertentie hebben wij een pdf-file nodig met hoge resolutie in full colour. Advertenties moeten aangeleverd worden via de website vóór 23 december 2018. En uiteraard dank aan de sponsoren die inmiddels een advertentie, banner op de website of spandoek hebben geboekt!

Tijdens elke show krijgen wij met showregels te maken waar iedereen zich aan dient te houden. De laatste versie van het showreglement vindt u op de website: www.alpaca-benelux.com / Alpacashows onder het kopje Downloads. Lees dit aandachtig door!

Kies uw taal / choose your language / Choisissez votre langue