Database

Leden van de Vereniging kunnen gebruik maken van de ZooEasy database om dieren te registreren. Bij deelname aan shows is het verplicht dat de deelnemende dieren staan geregistreerd. Als erkend fokker bent u verplicht om al uw dieren in de database te registreren.

Indien u zelf gebruik wilt maken van ZooEasy kunt u een account aanvragen. Er zijn twee soorten accounts: een fokkeraccount en een leesaccount.

Met een fokkeraccount kunt u alle dieren zien en uw eigen gefokte dieren aanmelden.

Met een leesaccount kunt u alleen alle dieren bekijken, maar geen nieuwe dieren registreren. Deze accounts zijn meer voor eigenaren van ruinen en andere niet-fokkers.

U kunt uw account aanvragen door een e-mail te sturen naar studbook@alpaca-benelux.com. Vermeld duidelijk of u een fokker- of leesaccount aanvraagt. Nadat wij uw account aangemaakt hebben krijgt u een e-mail met de inloggegevens voor www.zooeasyonline.com

De database is een lopend project, waar wij de komende tijd nog veel werk aan gaan besteden. De database zoals deze nu online staat is enkel de basis, namelijk de diergegevens en eigenaren. We willen dit langzaam uitbreiden met diverse modules, zoals bijvoorbeeld showresultaten. Daarnaast kunnen en willen we de database nog meer uitbreiden met verschillende documenten, zoals het afdrukken van stambomen en certificaten. Het komende jaar kunt u nog vaak een nieuwsbrief van de Stamboekcommissie verwachten met nieuwtjes over de database. Mocht u ondertussen zaken constateren welke niet naar behoren werken horen we dit ook graag, want deze hebben natuurlijk prioriteit.

Voor een handleiding van de database: handleiding

Voor inloggen op de database: www.zooeasyonline.com

Regels naamgeving

Tegelijk met de nieuwe database werden er duidelijke regels voor naamgeving geïntroduceerd. Bij het ingeven van een nieuw dier, dient u deze regelgeving te respecteren. Indien er fouten worden ontdekt door de beheerder, dan wordt de registratie van het dier niet goedgekeurd.

De nieuwe regels kort samengevat:

 • Elke fokker gebruikt voor de naamgeving zijn eigen prefix of een stalnaam. Elke fokker mag dit zelf kiezen, maar de prefix of stalnaam mogen niet door elkaar gebruikt worden. Bijvoorbeeld: Alpaca Vekofarm noemt zijn hengst VF Jandi of Vekofarm Jandi. De prefix dient op voorhand goedgekeurd te worden door de DNA/registratiecommissie. U kunt ons een e-mail sturen naar dna@alpaca-benelux.com om uw prefix aan te vragen. De prefix mag maximaal 15 karakters zijn (inclusief spaties).
 • Dieren afkomstig van buitenlandse fokkers die geen lid zijn van onze vereniging, behouden de prefix of stalnaam die zij al hebben, een dier van Bozedown houdt dus het voorvoegsel Bozedown.
 • Voor importdieren of aangekochte dieren wordt een nieuwe code geïntroduceerd: UBR (Unknown BReeder). Deze code wordt gevolgd door de prefix of stalnaam van de eerste aanmelder in het register. Bijvoorbeeld: UBR Flanders Reyna.
 • Voorvoegsels uit bijvoorbeeld de AZVD registratie zoals PE09 verdwijnen want deze hebben niets te maken met het A.A.B.-register.
 • Indien een fokker een nieuwe geboorte aanmeldt, krijgt dit veulen direct het voorvoegsel van deze fokker. Dit geldt voor de eigen gefokte dieren en voor de ongeboren nakomelingen van aangekochte dieren. De prefix voor het dier is de prefix van de eigenaar van het veulen op de dag van de geboorte.
 • Verder mag de naam Peruvian nog steeds gebruikt worden, mits de beide ouderdieren aantoonbaar of Peruvian in de naam dragen of direct uit Peru komen (bijvoorbeeld Rural Alianza). Tevens zal deze toevoeging, indien deze in andere door onze vereniging erkende registraties voorkomt, zonder verdere verificatie worden overgenomen. De eigenaren van deze dieren worden dan wel verplicht een kopie van deze registraties/paspoorten te overleggen. De naam Accoyo is een bedrijfsnaam en is dus enkel gereserveerd voor dit specifieke bedrijf en mag om die reden niet meer gebruikt worden bij dieren uit uw eigen fokkerij. Alianza).

Bovenstaande regels moeten de naamgeving vereenvoudigen en zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid in de namen. Het volledige protocol naamgeving kunt u hier bekijken.

Microchips

Alpaca Association Benelux vereist dat bij elk dier dat wordt geregistreerd in het stamboek, een microchip wordt ingeplant. Hiervoor wordt een microchip gebruikt die aan de ISO-norm voldoet. Deze ISO-norm is de gestandaardiseerde norm in Europa, en wordt dus algemeen gebruikt.

Alpaca Association Benelux koos ervoor om ook de locatie voor het aanbrengen van de microchip te standaardiseren. De microchip moet aan de basis van het linker oor worden aangebracht. De voordelen hiervan zijn dat de microchip moeilijk kan migreren, en steeds makkelijk te scannen is omdat er zich op deze plaats weinig wol bevindt. Belangrijk is tevens dat de meeste andere alpaca-stamboeken ook deze locatie hanteren. De linker oorbasis is dus de wereldwijde norm.

Het aanbrengen van de microchip gebeurt als volgt

Een helper houdt het dier vast bij het hoofd. Terwijl men achter het hoofd van het dier staat, wordt het linker oor met de linker hand vastgehouden. Met de andere hand voelt men aan de basis van het oor een zacht kuiltje onder huid. Dit kuiltje is een mooie onderhuidse uitsparing, die zich perfect leent tot het inplanten van een microchip. Lokaliseer dit kuiltje goed door er zachtjes op te drukken met vinger of duim. Plant de naald van de chip oppervlakkig en met een rustige beweging in onder de huid. Breng de naald niet diep in, maar net diep genoeg om de microchip onderhuids te injecteren.

Alternatief kan de huid aan de oorbasis tussen duim en wijsvinger omhoog worden getrokken. Dit is echter niet bij alle dieren mogelijk.

Indien correct uitgevoerd, zal het dier zeer weinig last hebben van deze handeling.

Als het oor zelf zou worden geraakt, kan er een kleine bloeding plaatsvinden. Dit is echter nooit in die mate dat het een risico vormt voor het dier. Oefen in dit geval enkele minuten druk uit op de punctieplaats.
Hoe jonger het dier, hoe minder ruimte er is om de chip aan te brengen, en hoe groter dus het risico is op een bloeding. Echter, indien het plaatsen van de microchip met de nodige omzichtigheid gebeurt, is er geen reden om dit op jonge leeftijd niet te doen. Dit kan namelijk soms gewenst zijn met zicht op het tijdig inschrijven voor een alpacashow.

Het plaatsen van een microchip is wettelijk gezien een diergeneeskunde handeling.

Registratienummers

Er zijn drie verschillende soorten registratienummers. Nummers beginnend met BAF zijn de dieren die overgezet zijn vanuit de BAF/EAR registratie. Nummers beginnend met IMP zijn ouderdieren welke niet in het bezit zijn van een van onze leden, maar welke wel in de stamboom van een dier voor kunnen komen. Nummers beginnend met AAB zijn de dieren welke in de nieuwe database geregistreerd zijn.

Tarieven

Gratis wijzigingen

Onderstaande wijzigingen zijn gratis:

 • Wijziging van geslacht;
 • Kleur;
 • Chipnummer;
 • Ouders

Deze wijzigingen mag u niet zelf doorvoeren. U kunt de wijzigingen mailen naar studbook@alpaca-benelux.com.

 • Eigendomswissel

Deze wijziging kunt u zelf doorvoeren. 

Betaalde wijzigingen

Betaalde wijzigingen kunt u zelf doorvoeren. Het gaat om:

 • Registratie van een nieuw dier in de database

Deze wijziging kost 12,00 euro (inclusief btw)        

Kies uw taal / choose your language / Choisissez votre langue