Alpacashow Boekel 2017 : Najaarsshow en Fleece show

Deze vindt plaats op zondag 8 oktober 2017 in de Tuinmarkthallen te Boekel.

Adres:
Tuinmarkthallen,
Gemertseweg 9a,
5427 ET  BOEKEL.
Website: www.tuinmarkthallen.nl

Informatie voor bezoekers:

De alpacashow is uiteraard ook toegankelijk voor bezoekers. De entrée bedraagt € 3,00 per persoon en kinderen tot
12 jaar mogen gratis naar binnen. Aanvang van de show is ca. 10.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur

Aanmelding dieren:

U kunt inschrijven via de website : www.alpaca-benelux.com onder Mijn Account.
De inschrijving opent op 1 augustus 2017 en zal sluiten op 1 september 2017 of indien 
het maximum aantal dieren van 140 is bereikt! Per deelnemer mogen maximaal 7 dieren ingeschreven 
worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Alle dieren dienen geregistreerd te zijn in ZooEasy.
De informatie uit het registratiesysteem dient overeen te komen met de informatie die
u opgeeft bij deelname aan de show.

Invullen informatie bij Mijn Account:

Gelieve de namen van uw dieren te beginnen met de prefix, daarna de naam met een hoofdletter en
vervolgens in kleine letters in te voeren.
Voorbeeld: AA Alexander. Geef ook aan of een dier meedoet aan de Nakomelingen-klasse.
Alleen een vinkje bij het dier is niet voldoende!
U moet ook de naam van de hengst/merrie invullen bij Nakomelingenklasse.

Loterij

Evenals vorig jaar wordt er voor het publiek een leuke loterij georganiseerd. Hiervoor zoeken wij
nog leuke prijzen. Wanneer u iets leuks wilt doneren, wilt u dan contact opnemen met
sponsoring@alpaca-benelux.com?

Uiteraard kunt u ook op de showdag nog prijzen doneren. U kunt uw prijs (eventueel voorzien van uw
visitekaartje) afgeven bij de AAB-stand.

Wolmarkt "Wollig Boekel"

Omdat onze dieren zulke prachtige wol produceren en de mooiste vachten ook uitgestald staan op
de Fleeceshow, willen wij graag meer standhouders en bezoekers trekken die zelf wol verwerken.
Een mooie kans voor u als fokker om uw vachten aan het publiek te verkopen. Er zijn een beperkt
aantal tafels beschikbaar voor € 25,00 per tafel (2 x 1 m.). Aanmelden is heel eenvoudig via
Mijn Account - sponsorformulier op de website.

Progeny:

U kunt voor de nakomelingenklasse inschrijven via de website. Voor een hengst bestaat één team uit 
3 nakomelingen van verschillende moeders. 
Voor een merrie geldt dat één team bestaat uit 2 nakomelingen van verschillende vaders. 
De hengst en/of merrie  kunnen slechts ingeschreven 
worden met toestemming van de eigenaar. 
Let op: Inschrijving voor een team, raadpleeg instructie op de website (Mijn Account).

Aanleveren dieren:

De dieren kunnen aangeleverd worden op: zondag 8 oktober 2017 tussen 07.30 uur en 09.00 uur. 
Kleurcontrole vindt alleen plaats op verzoek van de fokker. Bij het opgeven van uw dieren dient u
de kleur op te geven zoals vermeld in het registratiesysteem.

Bij aankomst vindt een controle plaats op chipnummers. Zorg dat het chipnummer overeen komt met
het nummer in het registratiesysteem en op de gezondheidsverklaring.
Een dierenarts zal aanwezig zijn en dit nummer, alsmede de gezondheid van de dieren controleren.

LET OP: Laat de dierenarts, die de gezondheidsverklaring komt ondertekenen, controleren of de chip
nog aanwezig is bij uw dier! Is dit niet het geval, dan loopt u risico tot diskwalificatie van uw alpaca.
De dierenarts dient hiervoor een grote chipreader ter beschikking te hebben.

Boxen:

Vanwege de strengere eisen die gesteld worden aan Biosecurity moet de organisatie dranghekken inhuren. 
Een gedeelte van deze kosten zal aan de deelnemers worden doorbelast. 
Elke deelnemer kan maximaal over 3 boxen beschikken. 
Houdt hier rekening mee wanneer u een dekhengst inschrijft! Het aantal boxen moet u opgeven bij 
Sponsormogelijkheden onder het inschrijfformulier. 
Indien u geen boxen reserveert zal de organisatie dit voor u doen en u zodanig factureren.

In de Tuinmarkthallen is vloerverwarming en een tweetal grote ventilatoren aanwezig.
Er zullen daarom geen ventilatoren nodig zijn en ter beschikking worden gesteld.

In een box kunnen 4 jonge dieren of 3 volwassen dieren. De organisatie zorgt voor stro in de boxen.
U dient zelf voor hooi te zorgen. Water is aanwezig, neem hiervoor zelf emmers of bakken mee. 
Verder vragen wij u vriendelijk zelf uw box schoon te houden door regelmatig mest te ruimen. 
Neem zelf een schepje mee.

Vacht:

Om mee te kunnen doen met de show dienen de vachten een minimale lengte te hebben van 5 cm.
Dit houdt in dat uw dier uiterlijk ca. in de maand mei geschoren dient te zijn!

Deelname

De dieren dienen geregistreerd te zijn bij de AAB. Alleen dieren die minstens 28 dagen aaneengesloten op 
uw bedrijf / farm verblijven kunnen deelnemen aan een show. 

Export

Indien u meedoet aan een show in een ander land dan waar u woont dient u zorg te dragen voor:

1)   Certificaat voor de Intracommunautaire handel.
2)   Kopie van de uitslagen van de bloedmonsters van het laboratorium, alsmede het 
controle rapport voor tbc opgemaakt door de dierenarts
3)   Vraag een toestemmingsbrief  aan bij het FAVV (Belgen die meedoen in Boekel) om terug te mogen 
keren naar huis

Belgische deelnemers:

U dient zelf een aanvraag in te dienen bij het FAVV om toestemming te krijgen om op 8 oktober 2017 terug 
te mogen keren naar België! U kunt dit doen door een email te sturen naar: 
importexport [mailto:Import.Export@favv-afsca.be]. In de mail moet vermeld staan:

Geachte,

Graag zouden wij toelating aanvragen te mogen terugkeren met onderstaande alpaca’s op 8 oktober 2017
na het bijwonen van een alpacashow in de Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a te 5427 ET Boekel.
Onderstaand gelieve u de gegevens aan te treffen:

- Naam (+ eventueel stalnaam

- Adres

- Woonplaats

- Naam dier(en)

- Chipnummer dier(en)

- Geslacht dier(en)

- Geboortedatum dier(en)

- Kleur dier(en)

Op locatie zal een officiële dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit aanwezig zijn om de dieren 
te onderzoeken en het voor export gebruikte certificaat uit België af te stempelen voor terugkeer.

Denkt u eraan deze toelatingsbrief op tijd aan te vragen.

Tarieven:

Onderstaand vindt u een overzicht van de tarieven (incl. btw) voor deelname shows:

Inschrijving per dier:                  € 25,00
Inschrijving progeny team:        €   0,00
Huur box:                                   € 45,00
Inschrijving per vacht:                € 20,00

(bedragen zijn incl. btw)

Na de sluitingsdatum voor de inschrijving van de dieren zult u een factuur ontvangen.

Fleece Show

Aanleveren vachten:

Deze kunnen tussen 1 en 15 september a.s. aangeleverd / opgestuurd worden naar:

Voor Nederland en overige landen:

Theo de Veth
Hoge Steenweg 11,
5453 RZ  LANGENBOOM
Tel. 31(0)651251687

Voor Belgie:

Jan Dries,
Hegge 28,
2381 WEELDE (Belgium)
Tel. 32(0)475/450969

U hoeft geen lid te zijn om mee te doen aan de Fleeceshow. Maximaal kunnen er 120 vachten meedoen. 
De organisatie vraagt u vriendelijk uw ingezonden vachten na afloop op zondag 8 oktober zelf mee te nemen. 

Verblijf:

Hotel van der Valk,
Rondweg 2,
5406 NK Uden (aan de A50 - afrit 14)
Tel. +31 (0)413-799010
Info: www.hoteludenveghel.nl

Bed en Breakfast Da Lakenvelder: zie www.bedenbreakfastdelakenvelder.com

Jury:

 

Robin Näsemann

CV Robin Näsemann

Sponsoring:

Zonder sponsoring zal het steeds moeilijker worden om de shows in de toekomst te blijven continueren en verbeteren.
De showcommissie, samen met de showteams, doet haar uiterste best om sponsoring aantrekkelijk te maken voor leden, 
maar ook voor niet-leden!
Voor Sponsoring zie de Sponsormogelijkheden op de website onder Mijn Account. 

Dank voor de volgende sponsoren, die inmiddels een sponsorpakket hebben afgenomen:

High Meadow Farm          -  Goud Sponsor

Alpaca Weelde                  - Zilver Sponsor

Alpacafarm Carpe Diem   -  Colour Champion Huacaya White Sponsor

Alpaca-World-Brielle         - Colour Champion Huacaya Brown Sponsor

Voor het plaatsen van een advertentie hebben wij een pdf-file nodig met hoge resolutie in full colour.

Showreglement:

Tijdens elke show krijgen wij met showregels te maken waar iedereen zich aan dient te houden.
De laatste versie van het showreglement vindt u op de website: www.alpaca-benelux.com / Alpacashows onder
het kopje Downloads. Lees dit aandachtig door!

Dekveiling:

Tijdens de shows zullen er een aantal dekkingen geveild worden van diverse dekhengsten.
De opbrengst komt voor de helft ten goede aan de vereniging,en voor de helft voor de fokker voor het ter beschikking
stellen van zijn/haar hengst. De volgende hengsten zijn geselecteerd:

Tienda Molino Iggy Pop van Alpacahoeve Klinkenberg

LYA Sniper van Legendary Alpacas

AE Sambouca van Alpaca Eiland

Kies uw taal / choose your language / Choisissez votre langue