In de vereniging kennen wij leden die het logo ‘Erkende Alpacahouder’ mogen gebruiken. Erkende Alpacahouders houden zich aan de door de vereniging opgestelde eisen, waardoor zij voldoen aan het op verantwoorde wijze houden van alpaca’s.

Elk lid kan de erkenning aanvragen en bij het bestuur indienen. Na beoordeling van het bestuur wordt de erkenning wel of (nog) niet uitgereikt.
Het formulier om erkenning aan te vragen is alleen voor leden toegankelijk via de documenten in Het Ledenportaal.

LET OP

Tot nader bericht zullen nieuwe aanvragen voor erkenning niet in behandeling worden genomen. De voorwaarden voor het verkrijgen van de erkenning en de bijbehorende gedragscode zullen eerst worden herschreven zodat deze beter op elkaar aansluiten. Het bestuur verwacht deze medio december 2019 te kunnen presenteren.

Erkende Alpacahouders

De volgende alpacahouders hebben momenteel de Erkenning toegewezen gekregen:

Nederland:

Alpaca Vorstenbosch
Alpacamundo
Dutch Highline Alpacas
Alpaca America
High Meadow Farm
Alpacafarm Carpe Diem
Mochica Alpacas
Alpaca Ranch
Alpaca Overveld
Dushi Alpaca Estate
Alpacafarm Tienda Molino
Alpacas of the River Forelands
Bamby Alpaca Farm
Lubosch Land
Alpakuba
Alpaca-World-Brielle

Belgie:

Alpaca Reckheim
Alpaca Pachmana
Alpaca Weelde
Alpaca Arendonk
Salictum Alpacafarm
MB Alpacas

Logo Erkend Lid

Nieuwsberichten

Sponsors