Ongeveer drie keer per jaar zal er door de Stamboekcommissie via de nieuwsbrief een oproep worden gedaan aan onze leden voor een verzamelkeuring van alpaca’s. Deze verzamelkeuring zal alleen doorgang kunnen vinden als er zich voldoende kandidaten hebben aangemeld. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf (op eigen farm) een verzamelkeuring aan te vragen. Dit kan alleen als u lid bent van de Alpaca Association Benelux. Richt hiervoor uw verzoek aan onze Stamboekcommissie via het onderstaande formulier AANVRAAG AAB KEURING.

Elk dier dat gekeurd wordt, dient ook een DNA-analyse te ondergaan. Het beste is om dit gelijktijdig met de keuring te laten doen, door één van de twee keuringsdierenartsen. Indien de analyse in het verleden heeft plaatsgevonden, wordt een nieuwe DNA-analyse uitgevoerd ter controle. Deze dubbele DNA-analyse wordt uitgevoerd tegen een gereduceerd tarief.

Voor theoretische en praktische achtergrondinformatie met betrekking tot de keuringen, kunt u hiernaast het PROTOCOL KEURINGEN downloaden.

In onze database worden goedgekeurde alpaca’s aangemerkt als zijnde ‘gecertificeerd’.
U kunt in het ledenportaal ook een selectie maken van de gecertificeerde dieren.

 

 

Dit filmpje geeft alvast een indruk van hoe een keuring in zijn werk gaat. Het filmpje is echter nog gebaseerd op onze oude website en op de oude manier van DNA-bepalen (middels bloedsample); momenteel gebeurt dit via een neusswab. Aan een update wordt gewerkt.

 
 
 

Logo Gecertificeerde alpaca

Nieuwsberichten

Sponsors