2e Buitengewone Algemene LedenVergadering

2e Buitengewone Algemene LedenVergadering

Banner AAB

UITNODIGING 2E BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERIN...

Het bestuur van de Alpaca Association Benelux (AAB) nodigt u uit voor een 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering op Zondag 16 juni 2024 te Eindhoven (aanvang 10:00u). Locatie: Van der Valk Eindhoven (Aalsterweg). Achtergrond voor deze tweede extra vergadering is het aangenomen voorstel vanuit enkele leden tot het oprichtingen van een Ledenraad. Tijdens de vergadering op 21 april jl. is he...

LEES MEER

HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF?
SECRETARY@ALPACA-BENELUX.COM