Het bestuur van de Alpaca Association Benelux (AAB) nodigt u uit voor een 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering op Zondag 16 juni 2024 te Eindhoven (aanvang 10:00u). Locatie: Van der Valk Eindhoven (Aalsterweg).

Achtergrond voor deze tweede extra vergadering is het aangenomen voorstel vanuit enkele leden tot het oprichtingen van een Ledenraad. Tijdens de vergadering op 21 april jl. is het voorstel tot wijziging statuten aangenomen. Een dergelijke wijziging in onze statuten moet worden goedgekeurd met minimaal de helft van onze leden aanwezig op een ALV. Omdat op 21 april niet de helft van onze leden aanwezig was, moeten wij jullie volgens Artikel 19.3. huidige Statuten uitnodigen voor deze 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Aangezien wij het aantal personen moeten reserveren dient u uw aanwezigheid aan te melden vóór 12 juni, dit kunt u kenbaar maken via uw aanmelding in het LedenPortaal. Indien u niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn. Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Geldig is alleen het Volmachtformulier welke u kunt terugvinden op het Ledenportaal. Graag uw afmelding sturen naar: secretary@alpaca-benelux.com.
De documentatie voor deze vergadering plaatsen wij op het LedenPortaal (onder documenten) en hieronder:

Aanmelden 2e BALV dd 16-6-2024

Wij verwelkomen jullie graag op 16 juni a.s. bij Van der Valk in Eindhoven.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Alpaca Association Benelux

Sponsors