Nieuwsbrief 2021 – 02

Nieuwsbrief 2021 – 02

Beste AAB-leden,

Naast onze separate nieuwsbrief vanuit de Showcommissie, volgt hierbij onze kwartaal-nieuwsbrief met allereerst wat berichten vanuit het bestuur.

Vacatures Hierbij willen we nogmaals een oproep doen voor vacatures binnen het bestuur van de AAB. En met name willen we de Belgische leden vragen om toe te treden tot het bestuur om zo meer evenwicht te krijgen.

Kevin Hamstra was toegetreden als Aspirant bestuurslid maar heeft te kennen gegeven zich niet verkiesbaar te stellen als bestuurslid. Jan Versleijen wil graag stoppen als penningmeester, dus ook voor hem zoeken we een vervanger.

We zoeken dus twee bestuursleden die actief mee willen denken en helpen om de vereniging een nieuwe boost te geven. Heb jij ideeën over hoe we als vereniging een stap vooruit kunnen zetten en wil je daarin een rol spelen? Voor meer informatie of aanmelding, kunt u zich per mail wenden tot onze voorzitter.

Wij zijn opzoek naar:
* Penningmeester
* Bestuurslid
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld.

Erkend Lid Zoals eerder gecommuniceerd is het niet meer mogelijk om erkend lid te zijn van de vereniging. Een oproep aan alle leden: zouden jullie s.v.p. al jullie advertenties, websites etc. na willen kijken op het gebruik van het “Erkend lid Logo”. Het gebruik van de term 'Erkend Lid' in de teksten en het gebruik van het logo is niet meer toegestaan. Als deze nog wel gebruikt wordt, verzoeken we jullie om deze te verwijderen.

Contributie 2021 De penningmeester heeft alle leden aangeschreven om de contributie van 2021 te betalen. Helaas heeft hij moeten constateren dat er dit jaar veel leden zijn die erg laat zijn met het betalen. Door middel van deze oproep willen we hem ontlasten zodat er geen incassobureau aan te pas hoeft te komen.

Als u de contributie nog niet betaald heeft verzoeken we u heel vriendelijk om dit op hele korte termijn toch te doen. Het scheelt veel werk en een onnodig hogere contributie door de extra incassokosten.

Online meeting Verschillende leden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een online meeting. We zullen dan de stand van zaken uitleggen en uiteraard is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Binnenkort wordt deze meeting gepland en kan ieder lid die dat wil daarbij aanwezig zijn. Dit betreft dus niet de ALV.

ALV 2021 Je kunt alvast de datum van de ALV in je agenda noteren. Op zondag 7 november 2021 zullen we de jaarlijkse ALV houden. We hopen dat dit weer tijdens een fysieke bijeenkomst mag, indien dit niet het geval is zullen we een digitale editie organiseren.

Werkgroep visie en doelstellingen Binnen het bestuur willen we al een hele poos een visie opstellen voor onze alpacavereniging. Hieruit kunnen we doelstellingen formuleren, waarmee we dan actief aan de slag kunnen. We hebben meer duidelijkheid nodig welke richting we op willen als vereniging en op welke wijze we dat willen doen. Er zal een werkgroep worden samengesteld om hiermee een de slag te gaan. Binnenkort volgt meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Alpaca Association Benelux

IMG_1093

GEZONDHEID - DIERENWELZIJN - SCHEREN

Alpaca’s worden één keer per jaar geschoren. Dit gebeurt in de maanden april tot en met juni, zodat de vacht weer voldoende tijd heeft om aan te groeien voor de winter. Vakscheerders hebben hun agenda al ruim voor het seizoen vol. Heeft u nog geen afspraak gemaakt voor uw alpaca’s, wacht dan niet langer en boek snel...

LEES MEER
Vereniging-Icon

WEGWIJS VOOR LEDEN

Voor nieuwe leden, maar zeker ook voor bestaande leden, hebben wij alle informatie over het lidmaatschap, het gebruik van de website, de registratie van alpaca's via het LedenPortaal, de kijkfunctie van ZooEasy Online, informatievergaring via de AlpacaClopedia en de mailadressen, die u de kortste route naar het juis...

LEES MEER
Shorn huacayas

JOINT LIDMAATSCHAPPEN | LIDMAATSCHAPSGEGEVENS

Joint Lidmaatschap Vele leden met een Gewoon Lidmaatschap hebben bij de opgave van hun lidmaatschap ten tijde van de oude website ook hun echtgenoot / partner / kinderen opgegeven als Joint Li...

LEES MEER
Cria relaxing

VERPLICHTE ALPACAREGISTRATIE (ONTWIKKELINGEN ROND AHR)

Vanaf 21 april 2021 gaat de Europese Animal Health Regulation (AHR) in. Deze verordening heeft gevolgen voor de wet- en regelgeving over diergezondheid in Nederland en daarmee voor professionele en hobbyhouders van dieren. Vanuit de rijksoverheid is ervoor gekozen om hierover te communiceren per diergroep. Eén van...

LEES MEER
Beautiful Huacayas

FOTO'S PLAATSEN IN ZOOEASY

Vanaf heden is het weer mogelijk om rechtstreeks in ZooEasy Online foto's te plaatsen bij je alpaca! Ga hiervoor via het LedenPortaal of rechtstreeks naar ZooEasy Online. Selecteer je alpaca, kies bovenin het scherm voor het tabblad [foto], klik op [bestand kiezen]. Kies in je ei...

LEES MEER

Wegwijs voor Leden

HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF?
SECRETARY@ALPACA-BENELUX.COM