De Alpaca Association Benelux (AAB) houdt haar leden via nieuwsbrieven op de hoogte van actualiteiten binnen de alpacawereld, geeft haar leden de mogelijkheid meer kennis op te doen over de alpaca, door het organiseren van o.a. lezingen en workshops en biedt de vereniging leden de kans om deel te nemen aan bijv. halster- en fleeceshows. Daarnaast houdt de vereniging een stamboek bij waarin leden hun dieren kunnen registreren en raadplegen bij hun zoektocht naar bepaalde bloedlijnen of gecertificeerde dieren. Jaarlijks organiseert de vereniging conform haar statuten een algemene ledenvergadering (ALV), waarbij de leden worden bijgepraat over de gebeurtenissen van het voorgaande jaar en wordt er alvast een blik geworpen op de toekomst.

Lid worden

Om lid te worden van de vereniging, kunt u zich aanmelden bij het bestuur door het invullen van het Aanvraagformulier Lidmaatschap. Dit formulier kunt u online invullen en vervolgens wordt dit automatisch verzonden naar onze ledenadministratie, waarna uw aanvraag in behandeling genomen zal worden.

Wilt u graag eerst de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging inzien ? Dan kunt u deze opvragen via het secretariaat.

Het lidmaatschap heeft betrekking op één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

Op het moment van acceptatie van een nieuw lid en facturatie van de contributie, lopende het jaar, geldt het volgende:

  • Het nieuwe lidmaatschap gaat in vóór 1 juli: het nieuwe lid is het volledige lidmaatschapsgeld verschuldigd.
  • Het lidmaatschap gaat in tussen 1 juli en 1 november van het lopende jaar: het lid is 70% van het volledige lidmaatschapsbedrag verschuldigd.
  • Het lidmaatschap gaat in óp of ná 1 november van een lopend kalenderjaar: het lidmaatschapsjaar voor het vólgende kalenderjaar wordt aan de voorkant verlengd met de resterende tijd van het lopende jaar en hiervoor is het volledige lidmaatschapsgeld voor 1 kalenderjaar verschuldigd (verlengd lidmaatschapsjaar).

De Alpaca Association Benelux kent diverse soorten lidmaatschappen:
Gewoon Lidmaatschap
Beperkt Lidmaatschap
Joint Lidmaatschap
Lid-maakt-lid Cadeau-Lidmaatschap

Gewoon lidmaatschap

Een gewoon lidmaatschap kan zijn een rechtspersoon of een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, die alpaca’s fokt of houdt. Het lidmaatschap is persoonlijk en heeft stemrecht voor één persoon op de ALV. Tevens kan het lid gebruik maken van alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Aan dit lidmaatschap kunt u kosteloos Joint Leden (gezinsleden of partners in bedrijf) toevoegen. Met dit lidmaatschap kunt u deelnemen aan shows en alle overige activiteiten van de vereniging.

De contributie bedraagt € 100,00 per jaar.

Fluffy ears
Huacaya

Beperkt Lidmaatschap

Met dit lidmaatschap kunt u slechts gebruik maken van het registratiesysteem en ontvangt u de nieuwsbrieven en info vanuit de vereniging. Het lidmaatschap is persoonlijk en u heeft stemrecht voor één persoon op de ALV. U kunt geen Joint Leden opgeven of deelnemen aan shows. Wel kunt u inschrijven voor educatieve workshops.

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.

Joint Lidmaatschap

Aan het gewone lidmaatschap kunnen kosteloos (thuiswonende) gezinsleden of partners in bedrijf toegevoegd worden. Deze Joint Leden kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging en mogen aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) al hebben ze hierin geen stemrecht. Een meerderjarig Joint Lid kan wel als gevolmachtigde door de eigen lidmaatschapspartner het stemrecht uitoefenen tijdens de ALV.

U kunt uw Joint Leden aanmelden, nadat u zelf Gewoon Lid bent geworden van onze vereniging.
Dit kunt u dan doen als u ingelogd bent op onze website, via de knop Mijn Gegevens in het Ledenportaal. In de rechterkolom kunt u uw Joint Lid registreren.

Relaxing cria
Awardwinning Greys

Lid-maakt-Lid cadeau-lidmaatschap

Dit is een lidmaatschap, dat onze leden cadeau kunnen doen aan bijvoorbeeld een beginnende alpacahouder. Deze beginnende alpacahouder krijgt dan gedurende het lopende jaar toegang tot het registratiesysteem en ontvangt de nieuwsbrieven. Dit cadeau-lidmaatschap kost € 25,00 en is slechts gedurende het lopende jaar geldig. Na dit jaar is het aan de alpacahouder zelf om het lidmaatschap om te zetten in een beperkt lidmaatschap of in een gewoon lidmaatschap.

De contributie bedraagt € 25,00 voor het lopende jaar.

Als u als lid bent ingelogd op onze website kunt u via het inschrijfformulier Lid Worden het nieuwe cadeaulid opvoeren. Deze informatie wordt doorgestuurd naar onze ledenadministratie, die het lidmaatschap aanmaakt en via mail contact opneemt met het nieuwe cadeaulid.

De bijbehorende cadeaubon kunt u aanschaffen via onze AAB-Shop.

Nieuwsberichten

Sponsors