Joint Lidmaatschap

Vele leden met een Gewoon Lidmaatschap hebben bij de opgave van hun lidmaatschap ten tijde van de oude website ook hun echtgenoot / partner / kinderen opgegeven als Joint Lid. Uiteraard staan deze Joint Leden nog steeds geregistreerd in onze ledenadministratie. Echter om ook toegang te krijgen tot het Ledenportaal op de nieuwe website, bijvoorbeeld om in te schrijven voor een event of aan te melden voor een ALV, moeten de Joint Leden opnieuw in het systeem aangemeld worden.

Wilt u uw echtgenoot/partner/kinderen aanmelden als Joint Lid, ga dan naar het LedenPortaal en log in met uw inloggegevens.
Klik vervolgens rechts onderaan in uw scherm op de groene button [Leden Aanmelden] om u Joint Lid of Joint Leden te registreren. Let op: elke registratie dient te gebeuren met een uniek e-mailadres (dus iedere persoon dient hierbij zijn of haar eigen unieke e-mailadres te gebruiken)!

Nog maar weinig leden met een Gewoon Lidmaatschap hebben tot op heden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Graag vragen wij diegenen, die een Joint Lidmaatschap hebben (vanuit het verleden) of nu wensen, om alsnog hun echtgenoot / partner / kinderen te registreren via het aanmeldformulier!

Leden met een Beperkt Lidmaatschap of met een Lid-maakt-lid-cadeau Lidmaatschap kunnen NIET van deze mogelijkheid gebruik maken.

Lidmaatschapgegevens

We hebben recentelijk nog eens goed alle gegevens vanuit ZooEasy en het LedenPortaal naast elkaar gelegd en daar waar mogelijk met elkaar gesynchroniseerd. Nu kan het per ongeluk toch voorkomen dat uw gegevens niet correct in het systeem staan. Wij willen u dan ook verzoeken om in het LedenPortaal onder [Mijn Gegevens] te controleren of de informatie die we van u hebben nog correct en actueel is. Is dit niet het geval, dan kunt u deze gegevens meteen bijwerken.

Sponsors