Nieuwsbrief 2023 – 07

Nieuwsbrief 2023 – 07

20230606 191734 Resized

BLAUWTONG IN NEDERLAND

Afgelopen juli berichtten wij jullie nog dat Belgiƫ officieel vrij was van blauwtong en dat Nederland en Luxemburg deze status al hadden. Helaas is de situatie voor Nederland momenteel veranderd. Op 5 september jl. is er officieel blauwtong vastgesteld bij schapen in Nederland. Het betreft een nieuw type, waa...

LEES MEER
Colour Awards

AANKONDIGING NAJAARSSHOW WAREGEM (B)

Al geruime tijd is het nieuwe showteam in West-Vlaanderen (Belgiƫ) bezig met de organisatie van een najaarsshow in de Waregem Expo te Waregem. Het zal de eerste alpacashow worden in deze regio en de schouders worden er dan ook flink onder gezet om er een succes van te maken. De show zal qua deelname alleen toegankel...

LEES MEER
Chipreader

NIEUWE CHIP PLAATSEN: LET OP JUISTE LANDCODE!

In onze vorige nieuwsbrief (2023-06 en de aanvulling hierop) heeft u meer kunnen lezen over de wet- en regelgeving op het gebied van identificatie en registratie. Daarin werd er ook gewezen op het feit dat het in Nederland inmiddels verplicht is gesteld dat nieuw te plaatsen chips moeten beginnen met d...

LEES MEER
0196

DIERMANAGEMENTSYSTEEM EN ZOOEASY ONLINE

Regelmatig zien we de vraag voorbij komen of er wellicht een diermanagementsysteem is, dat gekoppeld zou kunnen worden aan ons registratiesysteem ZooEasy Online. Deze vraag is ook ZooEasy ter ore gekomen en vanuit de AAB hebben we input mogen leveren over een mogelijke samenwerking tussen ZooEasy Online en de app An...

LEES MEER
Vlaggen EU

VERTALING SHOWREGLEMENT NAAR ENGELS: WIE HELPT ONS?

Alvorens het nieuwe showseizoen van start gaat, zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die de gewijzigde c.q. aangevulde artikelen uit het showreglement wil vertalen naar het Engels. Het grootste deel van ons showreglement hebben we al in het Engels beschikbaar. De updates die nog vertaald dienen te worden staan duidelijk gemarkeerd weergegeven in het Nederlandstalige showreglement. De vertalin...

LEES MEER

HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF?
SECRETARY@ALPACA-BENELUX.COM