In onze vorige nieuwsbrief (2023-06 en de aanvulling hierop) heeft u meer kunnen lezen over de wet- en regelgeving op het gebied van identificatie en registratie. Daarin werd er ook gewezen op het feit dat het in Nederland inmiddels verplicht is gesteld dat nieuw te plaatsen chips moeten beginnen met de juiste landcode (dit is voor Nederland 528). Wij verwachten van onze leden dat zij aan deze nieuwe regelgeving voldoen!

Lees hier het artikel nog eens terug!

Wij willen tevens onze andere leden adviseren om alleen nog nieuwe chips te plaatsen met de juiste landcode, passend bij hun woon- en/of vestigingsplaats (056 voor België, 442 voor Luxemburg, etc).

Chips, startend met de cijfers 999, zullen niet in onze registratie worden opgenomen, aangezien dit testchips betreft, waarvan de uniciteit niet gegarandeerd kan worden.

Sponsors