Afgelopen juli berichtten wij jullie nog dat België officieel vrij was van blauwtong en dat Nederland en Luxemburg deze status al hadden.

Helaas is de situatie voor Nederland momenteel veranderd.

Op 5 september jl. is er officieel blauwtong vastgesteld bij schapen in Nederland. Het betreft een nieuw type, waarvoor nog geen vaccin beschikbaar is.

Ook alpaca’s kunnen besmet worden door het blauwtongvirus. Dit virus wordt overgebracht door knutten (klein familielid van de mug) die besmet zijn. Dieren besmetten elkaar voor zover bekend onderling niet. Blauwtong is een meldingsplichtige dierziekte. Dat wil zeggen dat een besmetting of verdenking van besmetting gemeld moet worden bij de NVWA.

Uitgebreide informatie over blauwtong vind u op de website van de NVWA:

Door de Belgische DGZ werd onderstaand artikel geplaatst over de serotype 3 variant van het blauwtongvirus dat in Nederland bij de schapen werd aangetroffen:

Door het natte weer en de relatief hoge temperaturen blijven ook worminfecties een risico vormen.
Bij twijfel kun je altijd een mestonderzoek doen of laten doen door de dierenarts.

Blijf opmerkzaam en check de bodyscore, slijmvliezen en controleer uw alpaca’s op de aanwezigheid van schurft.

AANVULLING

Vanuit LNV en NVWA kregen we het bericht dat voorlopig helaas geen export mogelijk is in verband met de uitbraak van blauwtong.
Wij blijven in nauw contact met deze instanties en zodra er meer nieuws is, laten wij jullie dit weten.

Sponsors