Nieuwsbrief 2021 – 07

Nieuwsbrief 2021 – 07

  Het Bestuur en Commissies van de Alpaca Association Benelux wensen jullie allen heel fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022! AAB Fijne feestdagen    

2021-11-07 15.17.08

BERICHT VANUIT HET BESTUUR

Het bestuur heeft op 14 december jl. haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. De notulen van de ALV zijn nog eens doorgenomen en een aantal lopende zaken is besproken. Er wordt nu bekeken welke zaken de hoogste prioriteit krijgen om mee aan de slag te gaan. De bestuursleden hebben de taken ond...

LEES MEER
IMG_4372

BEWIJS VAKBEKWAAMHEID 'OVERIGE ZOOGDIEREN' - 2

Recentelijk schreven we in onze nieuwsberichten een stukje over het Bewijs Vakbekwaamheid 'Overige Zoogdieren' (Lees hier terug) dat sinds 2020 verplicht is voor veel Nederlandse al...

LEES MEER
IMG_2846

CHIPPEN, REGISTREREN EN CONTROLEREN

Voor degenen die nog niet alle cria’s gechipt en/of geregistreerd hebben: maak er NU werk van om een driedubbel tarief te voorkomen bij te laat registreren. Heb je alle cria’s inmiddels wel al geregistreerd, controleer dan nog een keer of alle chips nog te vinden zijn bij de dieren om verrassingen te voorkomen als j...

LEES MEER
EU1A2024-8

GEZONDHEID EN WELZIJN IN WINTERTIJD

Hoewel we er nog weinig van gemerkt hebben is het toch echt winter. Korte dagen met weinig zonlicht, kortom alle reden om extra aandacht te besteden aan de voeding van de alpaca’s. Bietenpulp, geweld in water, is een goede aanvulling op het rantsoen. Vooral vitaminegebrek bij cria’s kan een probleem worden. Geef na...

LEES MEER
EU1A7099A

REGISTRATIE CRIA'S WANNEER MOEDER REEDS IS OVERLEDEN

Het komt wel eens voor dat een fokker een cria wil registreren, waarvan de moeder binnen zes maanden na de geboorte van het cria is overleden. Het betreffende moederdier is dan niet terug te zien in de lijst. Toch kan het cria gewoon geregistreerd worden. Vul achter "Stamboeknummer Moederdier" het stamboeknummer in van de overleden moeder; dit is terug te vinden in

LEES MEER

HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF?
SECRETARY@ALPACA-BENELUX.COM