Het komt wel eens voor dat een fokker een cria wil registreren, waarvan de moeder binnen zes maanden na de geboorte van het cria is overleden.
Het betreffende moederdier is dan niet terug te zien in de lijst. Toch kan het cria gewoon geregistreerd worden. Vul achter “Stamboeknummer Moederdier” het stamboeknummer in van de overleden moeder; dit is terug te vinden in ZooEasy Online.

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in onze AlpacaClopedia

Sponsors