Het bestuur heeft op 14 december jl. haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. De notulen van de ALV zijn nog eens doorgenomen en een aantal lopende zaken is besproken. Er wordt nu bekeken welke zaken de hoogste prioriteit krijgen om mee aan de slag te gaan.

De bestuursleden hebben de taken onderling als volgt verdeeld:
Voorzitter: Matthieu van den Ingh
Secretaris: Judith Spinder
Penningmeester: Kristof van Impe
Stamboekcommissie: Renate van der Vleut
Adviescommissie: Willem-Mathijs van der Aa
Gezondheid- en Welzijncommissie: Peter Winkelmolen
Show- en Workshopcommissie: Jan Schop

We hopen in deze nieuwe bestuurssamenstelling met de nieuwe en zittende bestuursleden met een frisse blik en nieuwe uitdagingen er een mooi nieuwjaar van te maken.

Sponsors