De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wetgeving rondom het houden van dieren.
Wat betekent dit voor ons als alpacahouders?

Fok je of houd je bedrijfsmatig (huis)dieren, heb je een dierenopvang of organiseer je tentoonstellingen, beurzen of markten met (huis)dieren? Dan ben je in Nederland gebonden aan het Besluit Houders van Dieren (Wet Dieren). Behalve dat er eisen worden gesteld aan dierenwelzijn, inentingen en afmetingen van dierenverblijven, eist het besluit ook een erkend Bewijs van Vakbekwaamheid. Dit geldt dus ook voor veel van onze leden, want gelet op de indicaties, die afgegeven worden aangaande het bedrijfsmatig houden, opvangen, fokken of verkopen van dieren, lijkt het erop dat veel van onze leden bij inspectie hieraan zouden voldoen.

Het betreft de volgende indicaties, die overigens niet allemaal hoeven te gelden:
• Je fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor familie en vrienden.
• Je verkoopt of levert dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
• Je vangt de dieren op tegen een vergoeding.
• Je hebt ruimtes speciaal ingericht voor opvang, handel of fokken van de dieren.
• Je adverteert.
• Je wilt winst maken met uw activiteiten.
• Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of je hebt een BTW-nummer.

Dus bijvoorbeeld: je staat niet ingeschreven bij de KvK, je hebt ook geen BTW-nummer, maar je fokt jaarlijks wel één of meerdere cria’s, die je verkoopt aan derden. Om de verkoop vlotjes te laten verlopen, zet je wel eens een advertentie op Marktplaats, AlpacaMarkt, Facebook of AlpacaSeller. Dat betekent volgens bovenstaande dat je bedrijfsmatig dieren houdt en dus over een erkend Bewijs van Vakbekwaamheid moet beschikken voor de diergroep “Overige Zoogdieren”, waartoe de alpaca wordt gerekend. Heb je dit Bewijs al voor de diergroep “Honden en Katten” of “Vogels”, dan zul je dit evengoed óók voor de diergroep “Overige Zoogdieren” moeten behalen.

Voor het Bewijs van Vakbekwaamheid is helaas géén vrijstelling mogelijk. Er moet dus een diploma/certificaat behaald worden, waarop de betreffende diergroep (Overige Zoogdieren) staat vermeld. Hiervoor dient een examen afgelegd te worden (bestaande uit een theorie-examen en een praktijkexamen) bij een erkende onderwijsinstelling. Ook bij het organiseren van een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten gebeuren, dient de beheerder van de inrichting over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken.

Als alpacahouder beoordeel je op grond van voornoemde indicaties zelf of je al dan niet bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vind je dat je hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet je dit zelf aannemelijk maken bij de inspecteur.

Helaas zijn de opleidingen/examens voor de diergroep ‘Overige Zoogdieren’ vooral gericht op het houden van konijnen, hamsters, cavia’s, muizen, ratten etc… en slechts zéér summier komen alpaca, lama, wallaby of stinkdier (die ook tot de ‘overige zoogdieren’ worden gerekend) aan bod. We zullen nog bekijken of we vanuit de vereniging hier op enige wijze ondersteuning in kunnen bieden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
Bedrijfsmatig dieren houden

Voor Belgische alpacahouders bestaan er op dit gebied momenteel nog geen verplichtingen; wellicht verandert er e.e.a. als de nieuwe Belgische wetgeving in gaat.

Sponsors