Recentelijk schreven we in onze nieuwsberichten een stukje over het Bewijs Vakbekwaamheid ‘Overige Zoogdieren’ (Lees hier terug) dat sinds 2020 verplicht is voor veel Nederlandse alpacahouders.

Tijdens de ALV hebben we besproken dat we vanuit de vereniging willen bekijken of het mogelijk is om een gezamenlijke praktijkdag te organiseren voor de leden van de Alpaca Association Benelux, teneinde het examen te kunnen behalen. Daarvoor is het nodig om allereerst de interesse te polsen bij onze leden.

Bij voldoende interesse zullen we ons gaan inzetten voor een gezamenlijke praktijkdag. Daarom willen we graag inventariseren hoeveel leden er eventueel aan zouden willen deelnemen.

Heeft u interesse in een dergelijke dag, stuur dan even een mailtje naar Communicatie, dan zoeken wij verder uit wat de mogelijkheden zijn. Vermeld in deze mail uw lidmaatschapsnummer, farmnaam en uw eigen naam.

Alvast bedankt.

Sponsors