AAB Fleece Show – 3 oktober 2020

Op zaterdag 3 oktober 2020 zal er voor de leden van AAB een Fleece Show worden georganiseerd op een nog nader te bepalen locatie. Totaal kunnen er 100 vachten deelnemen aan de keuring, die gedaan zal worden door jurylid Robin Nasemann.

Lees meer

ALV 2020

Op zondag 4 oktober 2020 zullen we de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) houden. Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot Covid19 is het van belang dat 1,5 meter afstand tussen personen in acht genomen kan worden. Hiervoor hebben we een geschikte locatie op het oog. Echter voordat we deze definiti...

Lees meer

Sponsors