Chippen: wat, hoe, wanneer?

Waarom een microchip?

De Alpaca Association Benelux (AAB) vereist dat elk dier dat wordt geregistreerd in het stamboek makkelijk te identificeren is. Het identificeren van dieren kan op verschillende manieren gebeuren, de twee voornaamste zijn oormerken of microchips of een combinatie hiervan. De voorkeur van de AAB gaat uit naar het gebruik van microchips. Enerzijds omdat deze minder opzichtig zijn dan de oormerken en anderzijds minder makkelijk te verwijderen zijn. Tevens heeft deze manier van identificeren een aantal voordelen ten opzichte van andere manieren.

Wat is een microchip?

De gebruikte microchips of transponders die ingeplant dienen te worden zijn RFID-chips; deze maken gebruik van radiogolven, en moeten voldoen aan de ISO-norm, de gestandaardiseerde norm in Europa. Het uitlezen van dergelijke transponders dient te gebeuren met een microchipreader. Bij uitlezen van een dergelijke transponder krijgt men de unieke code van 15 cijfers te zien. Deze code start steeds met een 3-cijferige landcode waar de chip is gefabriceerd. Enkele voorbeelden van deze unieke landcodes zijn: België 056, Nederland 528, Duitsland 276, Frankrijk 250, Luxemburg 442.

Een microchip bestaat langs de buitenzijde uit Bioglas en is voorzien van een coating, die afstoting voorkomt en vergroeiing van de microchip met het weefsel bevordert. Dit vermindert de migratie van de chip door het lichaam. De microchip zelf is niet actief. Er zit geen batterij in, en de levensduur is vrijwel onbegrensd, hetgeen ervoor zorgt dat een transponder dergelijke kleine afmetingen heeft. Het afleesapparaat is een elektromagnetisch gestuurd zend- en ontvangstapparaat. Het afleesapparaat geeft een elektromagnetisch signaal af dat de microchip activeert, waarna deze via een radiosignaal de identificatiecode laat verschijnen op het LCD scherm van het afleesapparaat.

Chipreader

De plaatsing van een microchip

De AAB kiest ervoor om ook de locatie voor het aanbrengen van de microchip te standaardiseren. De microchip moet aan de basis van het linkeroor worden aangebracht. De voordelen hiervan zijn dat de microchip moeilijk kan migreren en steeds makkelijk te scannen is, omdat er zich op deze plaats weinig wol bevindt. Belangrijk is tevens dat de meeste andere alpacastamboeken ook deze locatie hanteren. De linkeroorbasis is dus de wereldwijde norm.

Het aanbrengen van de microchip

Het aanbrengen van de microchip gebeurt als volgt:

Een helper houdt het dier vast bij het hoofd. Terwijl men achter het hoofd van het dier staat, wordt het linkeroor met de linker hand vastgehouden. Met de andere hand voelt men aan de basis van het oor een zacht kuiltje onder de huid. Dit kuiltje is een mooie onderhuidse uitsparing, die zich perfect leent tot het inplanten van een microchip. Lokaliseer dit kuiltje goed door er zachtjes op te drukken met vinger of duim. Plant de naald van de chip oppervlakkig en met een rustige beweging in onder de huid. Breng de naald niet diep in, maar net diep genoeg om de microchip onderhuids te injecteren. Na injectie druk je best even op de injectieplaats om het verliezen van de chip te vermijden.

Alternatief kan de huid aan de oorbasis tussen duim en wijsvinger omhoog worden getrokken. Dit is echter niet bij alle dieren mogelijk.

Indien correct uitgevoerd, zal het dier zeer weinig last hebben van deze handeling.
Als het oor zelf zou worden geraakt, kan er een kleine bloeding plaatsvinden. Dit is echter nooit in die mate dat het een risico vormt voor het dier. Oefen in dit geval enkele minuten druk uit op de punctieplaats.
Hoe jonger het dier, hoe minder ruimte er is om de chip aan te brengen, en hoe groter dus het risico is op een bloeding. Echter, indien het plaatsen van de microchip met de nodige omzichtigheid gebeurt, is er geen reden om dit op jonge leeftijd niet te doen. Dit kan namelijk soms gewenst zijn met zicht op het tijdig inschrijven voor een alpacashow.

Het plaatsen van een microchip is wettelijk gezien een diergeneeskunde handeling. Wat impliceert dat het plaatsen van een een dergelijke transponder in wezen door een dierenarts dient te gebeuren.

Nieuwsberichten

Sponsors