Show- en Workshopcommissie

Mayke Engels, voorzitter / ondersteunend secretaris (tevens workshops); (Stuur een e-mail)
Jan Schop (verantwoordelijk bestuurslid)
Rogier van Bree, afgevaardigde Showteam Zuid
Theo en José de Veth, afgevaardigden Showteam Zuid
Els Baldewijns, afgevaardigde Showteam België

De Show- en Workshopcommissie houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • De Show- en Workshopcommissie coördineert samen met de werkgroepen minimaal één alpacashow per jaar en minimaal één fleeceshow per jaar.
  • De Show- en Workshopcommissie organiseert samen met de werkgroepen minimaal één workshop per jaar.
  • De Show- en Workshopcommissie kan eventueel samen met de werkgroepen een excursie organiseren.
  • De Show- en Workshopcommissie zorgt voor het up-to-date houden van het showreglement.
  • De Show- en Workshopcommissie zorgt voor het up-to-date houden van een draaiboek voor het organiseren van een show.
  • De Show- en Workshopcommissie stelt een algemeen sponsorplan samen hetgeen samen met de werkgroepen wordt gebruikt als richtlijn voor een show.

Indien een werkgroep graag een alpacashow zou willen organiseren onder de vlag van de vereniging, dan kan deze werkgroep contact opnemen met de Show- en Workshopcommissie. Deze zal de aanvraag aan het bestuur voorleggen. Na goedkeuring van het bestuur kan de werkgroep zijn begroting indienen bij de Show- en Workshopcommissie en indien akkoord bevonden kan de werkgroep de geplande show gaan organiseren.

Nieuwsberichten

Sponsors