Regels ten aanzien van naamgeving van alpaca’s

Tegelijk met de nieuwe database werden er duidelijke regels voor naamgeving geïntroduceerd. Bij het ingeven van een nieuw dier, dient u deze regelgeving te respecteren. Indien er fouten worden geconstateerd door de beheerder, dan wordt de registratie van het dier niet goedgekeurd.

PREFIXEN

Elke fokker gebruikt voor de naamgeving zijn eigen prefix of een stalnaam, waardoor het altijd duidelijk is wie de fokker van het dier is geweest. Elke fokker mag dit zelf kiezen, maar de prefix (lettercombinatie) of stalnaam (of volledige naam van de alpacafokker) mogen niet door elkaar gebruikt worden. Bijvoorbeeld: Alpaca Vekofarm noemt zijn hengst VF Jandi óf Vekofarm Jandi. Prefixen worden wereldwijd gebruikt.

Bij uw aanvraag lidmaatschap krijgt u de mogelijkheid om een door u gewenste prefix in te vullen. De prefix dient op voorhand goedgekeurd te worden door de Stamboekcommissie, die zal controleren of deze niet al in gebruik is bij een andere fokker. De prefix mag maximaal 15 karakters bevatten. U krijgt bericht van de Stamboekcommissie of uw prefix is goedgekeurd, dan wel een voorstel voor een aanpassing van uw prefix, zodat deze uniek is in het stamboek.

Dieren afkomstig van buitenlandse fokkers, die geen lid zijn van onze vereniging, behouden de prefix of stalnaam die zij al hebben. Een dier van Bozedown houdt dus het voorvoegsel Bozedown. Voor importdieren of aangekochte dieren werd een nieuwe code geïntroduceerd: UBR (Unknown BReeder). Deze code wordt gevolgd door de prefix of stalnaam van de eerste aanmelder in het register. Bijvoorbeeld: UBR Flanders Reyna.

Voorvoegsels uit bijvoorbeeld de AZVD registratie zoals PE09 verdwijnen want deze hebben niets te maken met het register van de Alpaca Association Benelux (AAB).

Indien een fokker een nieuwe geboorte aanmeldt, krijgt dit veulen direct het voorvoegsel van deze fokker. Dit geldt voor de eigen gefokte dieren en voor de ongeboren nakomelingen van aangekochte dieren. De prefix voor het dier is de prefix van de eigenaar van het veulen op de dag van de geboorte.

Verder mag de naam Peruvian nog steeds gebruikt worden, mits de beide ouderdieren aantoonbaar óf Peruvian in de naam dragen óf direct uit Peru komen (bijvoorbeeld Rural Alianza). Tevens zal deze toevoeging, indien deze in andere door onze vereniging erkende registraties voorkomt, zonder verdere verificatie worden overgenomen. De eigenaren van deze dieren worden dan wel verplicht een kopie van deze registraties/paspoorten te overleggen. De naam Accoyo is een bedrijfsnaam en is dus enkel gereserveerd voor dit specifieke bedrijf en mag om die reden niet meer gebruikt worden bij dieren uit uw eigen fokkerij.

In principe behoudt een dier altijd de originele naam van het register van het land van herkomst. In enkele gevallen wordt door de Stamboekcommissie een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld als het dier bekender is in de nieuwe registratie. De UBR code wordt wel toegekend als de fokker onbekend is. Een voorbeeld hiervan is UBR Arunvale Suri Wonder Dream, die in het land van herkomst (Canada) onder de naam Peruvian Alianza Maxwell 91 geregistreerd is.

De fokker, die een uit het buitenland afkomstig dier aanmeldt, dient altijd een importdocument te overhandigen aan de Stamboekcommissie en alle bekende registraties bij andere verenigingen.
Bovenstaande regels moeten de naamgeving vereenvoudigen en zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid in de namen.

Nieuwsberichten

Sponsors