Nieuwe richtlijnen verpakken en insturen showfleeces: bestel tijdig!

Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, en feedback van de deelnemers, zijn we tot een standaard verpakkingsinstructie voor showfleeces gekomen. Zo hebben uw vachten zo min mogelijk te lijden van de verzending en beoordeling en kunt u maximale punten behalen. Daarnaast maakt deze verpakkingswijze het heel...

Lees meer

Wegwijs voor Leden

Voor nieuwe leden, maar zeker ook voor bestaande leden, hebben wij alle informatie over het lidmaatschap, het gebruik van de website, de registratie van alpaca's via het LedenPortaal, de kijkfunctie van ZooEasy Online, informatievergaring via de AlpacaClopedia en de mailadressen, die u de kortste route naar het juiste ...

Lees meer

Werkgroep Visie en Doelstellingen

Binnen het bestuur willen we al een hele poos een visie opstellen voor de alpacavereniging. Hieruit kunnen we doelstellingen formuleren, waarmee we dan actief aan de slag kunnen. We hebben duidelijkheid nodig welke richting we op willen als vereniging en op welke wijze we dat willen doen. Er zal een werkgroep worden...

Lees meer

Online meeting AAB | ALV 2021

Online meeting Verschillende leden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een online meeting. We zullen dan de stand van zaken uitleggen en uiteraard is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Binnenkort wordt deze meeting gepland en kan ieder lid die wil daarbij aanwezig zijn. Dit betreft dus niet de ALV...

Lees meer

Vacatures bestuur

Hierbij willen we nogmaals een oproep doen voor vacatures binnen het bestuur van de AAB. En met name willen we de Belgische leden vragen om toe te treden tot het bestuur om zo meer evenwicht te krijgen. Kevin Hamstra was toegetreden als Aspirant bestuurslid maar heeft te kennen gegeven zich niet verkiesbaar te stel...

Lees meer

Sponsors