Bericht vanuit het bestuur

Het bestuur heeft op 14 december jl. haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. De notulen van de ALV zijn nog eens doorgenomen en een aantal lopende zaken is besproken. Er wordt nu bekeken welke zaken de hoogste prioriteit krijgen om mee aan de slag te gaan. De bestuursleden hebben de taken onderl...

Lees meer

Chippen, registreren en controleren

Voor degenen die nog niet alle cria’s gechipt en/of geregistreerd hebben: maak er NU werk van om een driedubbel tarief te voorkomen bij te laat registreren. Heb je alle cria’s inmiddels wel al geregistreerd, controleer dan nog een keer of alle chips nog te vinden zijn bij de dieren om verrassingen te voorkomen als ...

Lees meer

Gezondheid en welzijn in wintertijd

Hoewel we er nog weinig van gemerkt hebben is het toch echt winter. Korte dagen met weinig zonlicht, kortom alle reden om extra aandacht te besteden aan de voeding van de alpaca’s. Bietenpulp, geweld in water, is een goede aanvulling op het rantsoen. Vooral vitaminegebrek bij cria’s kan een probleem worden. Geef n...

Lees meer

Registratie cria’s wanneer moeder reeds is overleden

Het komt wel eens voor dat een fokker een cria wil registreren, waarvan de moeder binnen zes maanden na de geboorte van het cria is overleden. Het betreffende moederdier is dan niet terug te zien in de lijst. Toch kan het cria gewoon geregistreerd worden. Vul achter "Stamboeknummer Moederdier" het stamboeknummer in va...

Lees meer

Sponsors