Kennisbankcommissie

Peter Winkelmolen (verantwoordelijk bestuurslid) (Stuur een e-mail)
Kees van Velthoven
Geert Boots

Externe dierenartsen / wetenschappers

De taken van de Gezondheid- en Welzijncommissie zijn, zoals de naam al doet vermoeden, alle aspecten in de gaten houden op gebied van gezondheid en welzijn van de alpaca en de alpacahouderij. Deze zijn op te delen in drie aspecten, namelijk: opvolging, adviezen en wetenschappelijke aspecten.

Onder deze aspecten verstaan we voornamelijk het volgende:

Opvolging

  • Opvolging van voor de alpaca belangrijke ziekten in Europa en de rest van de wereld.

Adviezen

  • Adviseren van het bestuur met betrekking tot regelgeving en gezondheidsrisico’s voor de alpacahouderij.
  • Adviseren van de showcommissie met betrekking tot de biosecurity.
  • Adviseren van de adviescommissie voor specifieke gezondheidsaspecten.
  • Adviseren van de stamboekcommissie over stamboekkeuringen.

Wetenschappelijke aspecten

  • Onderzoeken naar verschillende aspecten van de alpacahouderij aansturen.
  • Contacten onderhouden met Universiteiten en Hoge Scholen met betrekking tot deze onderzoeken.
  • Genetica en genetische afwijkingen van de alpaca verder onderzoeken.

Het is dus de bedoeling dat we de gezondheid en het welzijn van de alpaca’s in de Benelux gaan trachten te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Contact via e-mail:

Veterinaire zaken

Nieuwsberichten

Sponsors