DNA testen en kleurcodering

Op de Algemene LedenVergadering van onze vereniging is besproken en besloten om DNA-onderzoek naar afstamming en kleurcodering verder te gaan stimuleren. We willen als vereniging behalve een alpaca registratiesysteem ook een alpacastamboek opstarten. Om dit te kunnen bereiken moet de afstamming van dieren die hierin op worden genomen wel vaststaan. Met behulp van DNA-onderzoek naar afstamming kunnen we dit vastleggen en verifiëren.

Hieronder zullen we uitleggen wat DNA-onderzoek inhoudt, wat het toevoegt, waar we het willen laten uitvoeren en wat de kosten hiervoor zijn.

Waarom DNA-Onderzoek?

De belangrijkste reden voor ons om DNA-onderzoek te laten doen is om het DNA-profiel van een dier vast te leggen. In DNA liggen alle erfelijke eigenschappen van een mens of een dier opgeslagen. Deze erfelijke eigenschappen komen van de vader en de moeder. Door de profielen vast te leggen kun je bijvoorbeeld controleren of de opgegeven vader en/of moeder ook werkelijk de vader en/of moeder zijn.

In ons registratiesysteem ZooEasy worden dieren geregistreerd zonder dat de afstamming echt gecontroleerd is. In de toekomst willen we dieren waarvan de afstamming door middel van DNA-onderzoek is bevestigd in ZooEasy kenbaar maken als stamboekdieren.

Hoe gaat het in zijn werk?

DNA-onderzoek kan uitgevoerd worden met behulp van een bloedmonster of een slijmmonster. Voor een bloedmonster zijn enkele druppeltjes bloed op een speciaal monsterkaartje nodig; voor een slijmmonster wordt een swab met een beetje slijm uit de neus gebruikt. Omdat een bloedmonster een hogere betrouwbaarheid heeft, hebben wij alleen gekozen voor deze mogelijkheid (minder kans op te weinig DNA materiaal voor een goed onderzoek). Deze monsters worden door de vereniging verzameld en 2x per jaar opgestuurd naar Futuregen in Finland. Futuregen laat de onderzoeken vervolgens uitvoeren door Neogen in Australië.

De uitslagen worden per dier opgestuurd naar onze vereniging en automatisch opgeslagen bij het betreffende dier in ZooEasy. Ook gaat de uitslag naar de eigenaar van het onderzochte dier. Monsters kunnen door de eigenaar zelf (of door een kennis) worden genomen of door een dierenarts als die toch een keer op het bedrijf komt voor andere zaken. De monsters kunnen gedurende vrij lange tijd worden bewaard alvorens op te worden gestuurd zonder dat dit invloed heeft op de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Het is de bedoeling dat 1 mei 2024 de eerste verzending van monsters naar Futuregen zal plaats vinden, in het najaar de volgende. Daarna is het streven om in januari en september de inzendingen te doen. Op deze manier hebben eigenaren de uitslagen voor het dekseizoen en als ze willen besluiten welke dieren ze willen verkopen voor het winterseizoen.

wat zijn de kosten?

Doordat we als vereniging (hopelijk) behoorlijke aantallen monsters (minstens 150) 2x per jaar kunnen versturen kunnen we het onderzoek tegen de meest aantrekkelijke prijs laten uitvoeren. Voor het ouderschapsonderzoek is dit € 34,95 per test. De vereniging heeft voor dit jaar nog een bedrag gereserveerd om dit onderzoek te stimuleren waardoor het uiteindelijke testbedrag voor de fokkers waarschijnlijk een stuk lager zal liggen.

Om duidelijk te krijgen hoeveel testen we zullen moeten bestellen gaan we inventariseren welke fokkers dieren willen laten onderzoeken en hoeveel dieren ze willen laten onderzoeken. Afhankelijk van dit aantal zal de uiteindelijke testprijs worden vastgesteld.

Via deze link kom je op het formulier waarmee we dit gaan inventariseren.

DNA-kleurenonderzoek

Behalve het DNA-ouderschapsonderzoek is er ook de mogelijkheid om DNA-kleuronderzoek te laten doen. Dit onderzoek kan gebeuren uit hetzelfde monster dat is ingestuurd voor het ouderschapsonderzoek, mits dit van tevoren wordt aangegeven. De kosten voor dit kleuronderzoek zijn ook afhankelijk van het aantal ingestuurde monsters. De vereniging zal hier geen bijdrage aan doen, maar als je het kleuronderzoek combineert met het verwantschapsonderzoek dan ligt de prijs in elk geval al € 4,- lager dan bij alleen kleuronderzoek.

Als we als vereniging meer dan 150 monsters in kunnen sturen, dan betaal je zo € 32,95 in plaats van de €39,95 die je anders zelf zou moeten betalen.

Wat als mijn dier al is getest?

Dieren waarbij in het verleden al DNA-onderzoek is gebeurd (ook al was dit bij een ander laboratorium) worden ook in dit systeem geregistreerd. De uitslag kan worden ingelezen en omgezet naar de uitslag zoals die nu worden opgeslagen. Ze kunnen dus gewoon worden gebruikt om ouderschapscontrole mee uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over het DNA-testen en over Futuregen klik op de button hieronder:

Nieuwsberichten

Sponsors