Bericht namens de penningmeester

Afgelopen maand heeft de Alpaca Association Benelux de lidmaatschapsfacturen en de facturen betreffende registraties verzonden. Mocht u deze nog niet voldaan hebben, dan verzoeken wij u deze alsnog per ommegaande te voldoen. Heeft u onze facturen niet ontvangen? Controleer dan s.v...

Lees meer

Bericht vanuit het bestuur

Het bestuur heeft op 14 december jl. haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. De notulen van de ALV zijn nog eens doorgenomen en een aantal lopende zaken is besproken. Er wordt nu bekeken welke zaken de hoogste prioriteit krijgen om mee aan de slag te gaan. De bestuursleden hebben de taken onderl...

Lees meer

Chippen, registreren en controleren

Voor degenen die nog niet alle cria’s gechipt en/of geregistreerd hebben: maak er NU werk van om een driedubbel tarief te voorkomen bij te laat registreren. Heb je alle cria’s inmiddels wel al geregistreerd, controleer dan nog een keer of alle chips nog te vinden zijn bij de dieren om verrassingen te voorkomen als ...

Lees meer

Gezondheid en welzijn in wintertijd

Hoewel we er nog weinig van gemerkt hebben is het toch echt winter. Korte dagen met weinig zonlicht, kortom alle reden om extra aandacht te besteden aan de voeding van de alpaca’s. Bietenpulp, geweld in water, is een goede aanvulling op het rantsoen. Vooral vitaminegebrek bij cria’s kan een probleem worden. Geef n...

Lees meer

Sponsors