Regelgeving Bioveiligheid

Alpaca Association Benelux

Alle alpaca’s, geboren of ongeboren, die geïmporteerd werden uit een EU-land dat niet ‘officieel vrij’ is van rundertuberculose, dienen gedurende 18 maanden aanwezig te zijn in een EU-land vrij van rundertuberculose (OTF), alvorens zij kunnen deelnemen aan een show.

Alle alpaca’s, geboren of ongeboren, die geïmporteerd werden uit niet-EU landen,dienen gedurende 18 maanden aanwezig te zijn in een EU-land vrij van rundertuberculose (OTF), alvorens zij kunnen deelnemen aan een show.

Bij twijfel over de herkomst van een ingeschreven dier, kan de Showcommissie in overleg met de Stamboekcommissie te allen tijde een kopie opvragen van het importdocument.

Voor Engeland geldt, gezien de recente uitbraken bij alpacafokkerijen, een speciale regel. Alpaca Association Benelux raadt ten sterkste af om te importeren vanuit Engeland of Wales. Vanaf 01/11/2017 zou in Engeland een controle- en bewakingsprogramma voor tuberculose van start gaan, maar dit programma is vertraagd.

Vanaf 01/11/2017 blijft het importeren van dieren uit het Verenigd Koninkrijk, afkomstig van fokkerijen, die niet deelnemen aan het controleprogramma voor TB, ten sterkste afgeraden. AAB-leden die toch nog importeren, zullen gedurende 2 jaar niet worden toegelaten op shows.

Vlaggen EU
2019 Show Boekel boxen

Biosecurity tijdens shows

Het showteam zal bij het opbouwen van de boxen van de dieren rekening houden met een minimale afstand van 1,60m ten opzichte van de boxen van een andere farm, zodat aanraking met ‘vreemde dieren’ volledig vermeden kan worden.

Bij het opstellen van de dieren voor de showring dient de wachtruimte een dusdanige afmeting te hebben dat de dieren niet met elkaar in aanraking hoeven te komen. Het is een verantwoordelijkheid van de deelnemer/begeleider om ervoor te zorgen dat de dieren niet aan elkaar gaan snuffelen.

De showring is van dusdanige grootte dat de dieren met een ruime afstand tussen elkaar gepresenteerd kunnen worden aan de jury/keurmeester.

Om eventuele besmettingen via speeksel te voorkomen, zal de jury/keurmeester aan de deelnemer/begeleider vragen om de tanden van de alpaca te tonen. De jury/keurmeester zal de mond van de alpaca dus niet zelf openen om de tanden te bekijken.

De deelnemer dient de box(en) vrij te houden van mest, zodat besmetting door mest voorkomen kan worden.

De deelnemer gebruikt schone emmers om de alpaca’s van water te voorzien. Eigen emmers worden niet in waterbakken gedompeld (hiervoor wordt een emmer van de organisatie gebruikt) en emmers van de organisatie worden niet gebruikt om dieren uit te laten drinken.

Nieuwsberichten

Sponsors