Blauwtong

Sinds 28 maart 2019 is het hele Belgische grondgebied beperkingsgebied voor Blauwtong Serotype 8 (BTV8). De reden hiervoor is dat er in de Provincie Luxemburg tijdens routinecontroles besmettingen zijn vastgesteld bij runderen. Doordat het beperkingsgebied betrekking heeft op het hele Belgische grondgebied, blijft vrij verkeer van herkauwers en kameelachtigen in België mogelijk. Voor exporten naar vrije gebieden (bv. Nederland) is vaccinatie verplicht. Voor meer details op dit vlak, kunt u best contact opnemen met uw dierenarts.

Vaccinatie tegen BTV8 voor herkauwers of kameelachtigen wordt op dit moment niet verplicht opgelegd. Mogelijk zal FAVV in de nabije toekomst het vaccineren verplichten, en hier zullen kleine kameelachtigen wellicht niet aan ontsnappen. Het vaccin Bluevac BTV8 is binnenkort opnieuw beschikbaar. De klinische gevoeligheid van alpaca’s voor BTV8, als primaire ziekte, is twijfelachtig. Lichte voorbijgaande symptomen kunnen worden waargenomen. BTV 4 is in de Benelux (nog) niet in opmars.

Nieuwsberichten

Sponsors