Registratie-/Stamboekcommissie

Dries Luijten, databasemanager (Stuur een e-mail)
Renate van der Vleut (verantwoordelijk bestuurslid)
Sofie Sledsens, secretaris
Jetze Spinder, databasemanager
Simone Wiegman, stamboekkeuringen
Thijs Flahou, stamboekkeuringen
Theo de Veth, stamboekkeuringen
John Peeters, adviseur

De taken waar de Stamboekcommissie zich mee bezig houdt zijn :

  • Het up to date houden en beheren van de database waarin alle dieren zijn geregistreerd.
  • Het verzamelen en versturen van DNA-kits (DNA neusswab en oormerk).
  • Het onderhouden van het contact met het laboratorium.
  • Het behandelen van de bestellingen en dispatching van DNA-kits.
  • Het controleren en verifiëren van de pedigrees.
  • De wetenschappelijke uitwerking van keuringen.
  • Het coördineren en organiseren van keuringen.
  • Het opleiden van keurmeesters.

Contact via e-mail:

Algemene zaken en ZooEasy
Aanvragen DNA-testen en keuringen
Veterinaire zaken

Nieuwsberichten

Sponsors