De Alpaca Association Benelux probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden aangaande de ontwikkelingen en berichtgeving op het gebied van blauwtong in Nederland.

We zullen hieronder steeds de meest actuele berichten publiceren:

______

18 november 2023:

Berichtgeving vanuit NVWA (NL):

Op dit moment zijn er 23 alpaca’s bevestigd op BT(blauwtong) positief.
Daarnaast zijn er 12 alpaca’s klinisch positief (dus niet getest).

______

2 november 2023:

Berichtgeving vanuit NVWA (NL):

Aanpassing in het protocol vervoer herkauwers m.b.t. Blauwtong

Document BT-07 beschrijft de eisen met betrekking tot blauwtong (BT) voor alle verplaatsingen van de volgende diersoorten: runderen, schapen/geiten, kameelachtigen, hertachtigen en andere blauwtonggevoelige hoefdieren, naar andere Europese lidstaten.

Met ingang van eind oktober 2023 hebben België, Nederland en twee deelstaten van Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) zgn. derogaties gepubliceerd waardoor verplaatsingen van niet-slachtdieren tussen deze landen niet meer aan blauwtong restricties onderhevig zijn.
En met ingang van 2 november is medeondertekenen door de dierenarts-practicus bij de verklaring voor slachtdieren (de laatste 30 dagen geen klinische verschijnselen van BT), niet meer nodig. Een handtekening van de houder volstaat.

De meest recente wijzigingen zijn gemarkeerd door een groene kantlijn.

______

26 oktober 2023:

Berichtgeving vanuit NVWA (NL):

Op dit moment worden in het kader van blauwtong de volgende symptomen bij alpaca’s waargenomen:
* benauwdheid
* koorts
* soms wat korsten op neus en/of lippen en wat kwijlen
* plotselinge dood

Actuele stand van zaken:
13 alpaca’s positief getest, 10 klinisch positief, 4 negatief, en er volgen nog 3 uitslagen.

______

13 oktober 2023:

Helaas is in België nu ook blauwtong geconstateerd.
De recentelijk verkregen vrije status is hiermee weer verloren.

Lees meer: Blauwtong in België en gevolgen voor internationale handel

Advies: Enkele dierenartsen binnen onze vereniging, die in NL en B veel met alpaca’s te maken hebben, adviseren om alpaca’s in risicogebieden tóch te behandelen met pyrethroïden, zoals deltamethrine (ook al geven de dierenartsen op het eerder genoemde webinar en de GD aan dat dit geen of slechts een beperkt effect zou hebben op verdere besmettingen). Bij alpaca’s zijn er slechts weinig bijwerkingen bekend. En elke knut die hierdoor het leven laat kan daarna geen of in elk geval minder andere alpaca’s besmetten. Ook het opstallen bij zonsondergang en zonsopkomst in goed geventileerde stallen kan een goede maatregel zijn om de kans op infectie zo klein mogelijk te maken.

Heeft u enig vermoeden van blauwtong bij uw eigen dieren, schakel dan meteen uw eigen dierenarts in en overleg met hem/haar over de behandeling!

______

5 oktober 2023:

Gisteravond was er een webinar op schapendokter.nl over het snel oprukkende blauwtongvirus.
Dit virus blijkt zich 2 tot 3x sneller te verspreiden dan de vorige varianten (dat betekent meer dan 20 km per week) en het blijkt 2x zo dodelijk te zijn. De verwachting wordt uitgesproken dat het virus misschien komende week al ook België zal bereiken.

De huidige weersomstandigheden zijn voor de virusverspreidende knutten zeer gunstig; pas als de temperaturen onder de 6 graden celcius dalen zal de vliegactiviteit van de knut afnemen. Ook bij harde wind of bij regen zal de knut minder actief zijn. Momenteel is de knut het meest actief rond zonsopkomst en zonsondergang.

Helaas is besmetting met het blauwtongvirus niet of nauwelijks te voorkomen.

Er wordt in de social media veel gesproken over behandeling met insecticiden (zoals bijv Butox), echter voordat deze middelen hun werk kunnen doen (=het doden van de knut) heeft de knut het dier al gestoken (veelal op buik en flank) en is het dier al besmet. De insecticiden kennen daarnaast teveel schadelijke neveneffecten (“baat het niet dan schaadt het niet” gaat hier dus NIET op). Door dierenartsen wordt daarom geadviseerd deze middelen NIET te gebruiken. Ze voorkomen het bloedzuigen en de besmettingen dus niet. Bespaar uw dieren deze behandeling. Het kost daarnaast onnodig veel geld en tijd en stress om al uw dieren te behandelen.

Daarnaast wordt er veel gesproken over ophokken. Ook ophokken voorkomt besmettingen helaas niet.
Bij bewolkt weer zullen de knutten eerder op stal te vinden zijn dan in de buitenlucht; zeker als hier veel dieren bij elkaar staan. Verder trekken mest, ammoniak, CO2 en aceton knutten juist aan. Werken met muggengaas is onbegonnen werk. De mazen moeten zó fijn zijn om knutten tegen te kunnen houden, dat hierdoor weer onvoldoende ventilatie ontstaat. Wilt u de dieren tóch ophokken, zorg dan voor schone, uitgemeste stallen en zeer goede ventilatie. Het beste is om de dieren in een open (bij voorkeur winderig) en droog gebied te houden, NIET aan een bosrand, NIET in de buurt van water, NIET in de nabijheid van een mestvaalt.

Blauwtong is helaas niet te genezen. U kunt wel aan symptoombestrijding doen en het dier zo goed mogelijk ondersteunen door:
– pijnstilling
– afremmen histamine productie
– verminderen longoedeem
– toedienen van vocht met elektrolyten
– zorg dat het dier blijft eten (bijv door voorzichtig toedienen gewelde bietenpulp)

LET OP bij het toedienen van bijv vitaminen dat u telkens PER DIER een schone naald gebruikt. Want ook door het gebruik van een vervuilde naald kan het blauwtongvirus verder verspreid worden.

Klik op onderstaande button om het gehele webinar van de schapendokter.nl terug te zien. De focus van het webinar ligt op schapen, maar het is ook zeker zinvol voor alpacahouders.

______

3 oktober 2023:

NVWA: Overzicht blauwtongbesmettingen per woonplaats

GD Diergezondheid: achtergrondinformatie over het blauwtongvirus

Sponsors