*** GEANNULEERD *** Algemene LedenVergadering (ALV)

Wegens recente ontwikkelingen rondom COVID-19 heeft de regering de maatregelen opnieuw aangescherpt. Dat betekent onder meer dat ook het gebied rondom Houten/Utrecht (waar de ALV zou plaatsvinden) als risicogebied is aangemerkt en hier niet meer dan 50 personen bij elkaar mogen komen. Het bestuur heeft daarom besloten de ALV 6 maanden uit te stellen, míts de situatie het dan wel toelaat!

ZIE ONZE NIEUWSBRIEF VOOR AANVULLENDE INFORMATIE: Nieuwsbrief 2020 – 07.

_______________________________________________________________________________________________________

• Op zondag 4 oktober 2020 zullen we de jaarlijkse Algemene LedenVergadering houden. Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot Covid19 is het van belang dat 1,5 meter afstand tussen personen in acht genomen kan worden. Hiervoor hebben we een geschikte locatie op het oog. Echter voordat we deze definitief vast kunnen leggen moeten we vóór 5 september a.s. weten hoeveel leden er komen. Dit heeft te maken met het huren van meerdere zalen om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Graag ontvangen we jullie opgave vóór 5 september as. via het LedenPortaal.

Graag aangeven:
1. AANTAL: met hoeveel personen bent u namens uw farm aanwezig?
2. OPMERKING: welke personen komen er; vermeld de namen van elk aanwezig lid!

Nieuwe bestuursleden

• Tijdens de volgende ALV zullen er twee bestuursleden aftreden. Dit zijn Jan Versleijen (Penningmeester) en Rogier van Bree (Voorzitter). We zijn dus dringend opzoek naar twee nieuwe kandidaten om het bestuur aan te vullen om weer een voltallig bestuur te hebben. Hierbij doen we een oproep aan onze leden om je beschikbaar te stellen voor een functie binnen het bestuur. Vragen over of aanmelding voor deze functies kunt u richten aan: chairman@alpaca-benelux.com

Advertentiebanners website

• Leden, die in aanmerkingen willen komen voor een advertentiebanner op onze website (kosten: € 125,- exclusief BTW voor plaatsing gedurende geheel 2021), kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar onze penningmeester (finance@alpaca-benelux.com). Indien er meer geïnteresseerden zijn dan bannerplaatsen, zal er tijdens de ALV een loting plaatsvinden onder alle geïnteresseerden.

Fleeceshow najaar 2020:

• Er zijn inmiddels 100 vachten aangemeld voor de Fleeceshow, hetgeen betekent dat het maximum aantal inschrijvingen is bereikt en inschrijven niet meer mogelijk is. Tijdens de ALV zal de prijsuitreiking en een toelichting op de Fleeceshow plaatsvinden. Wilt u bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, meldt u zich dan vóór 5 september a.s. aan voor de ALV.

Sponsors