Bericht namens de penningmeester

Afgelopen maand heeft de Alpaca Association Benelux de lidmaatschapsfacturen en de facturen betreffende registraties verzonden. Mocht u deze nog niet voldaan hebben, dan verzoeken wij u deze alsnog per ommegaande te voldoen. Heeft u onze facturen niet ontvangen? Controleer dan s.v...

Lees meer

Bericht vanuit het bestuur

Het bestuur heeft op 14 december jl. haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. De notulen van de ALV zijn nog eens doorgenomen en een aantal lopende zaken is besproken. Er wordt nu bekeken welke zaken de hoogste prioriteit krijgen om mee aan de slag te gaan. De bestuursleden hebben de taken onderl...

Lees meer

Sponsors