Oproep Algemene Ledenvergadering
Op zondag 7 november 2021 houdt de Alpaca Association Benelux haar jaarlijkse ledenvergadering.

Locatie: Hotel van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH, Houten
Aanvang: 11.00u (inloop vanaf 10.30u)

Ter sprake komen onder andere de volgende stukken/onderwerpen:
1. Notulen ALV 2019
2. Commissies doen verslag over het afgelopen jaar
3. Jaarrekening 2019 en 2020
4. Bestuursverkiezing

Naast de verplichte (formele) inhoudelijke presentatie willen wij vooral een gezellige dag organiseren voor onze leden. Onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met nieuwe leden en gezellig bijpraten met collega-fokkers.

Programma (onder voorbehoud):
10:30u – Inloop leden
11:00u – Opening door de voorzitter
12:30u – Lunch
Na de lunch vergaderen we nog even verder, gevolgd door een gezellige, informele borrel.
17:00u – Eindtijd

Bestuursverkiezing
De bestuursverkiezing is een belangrijk item op de agenda van de ALV.
In 2020 waren Rogier van Bree en Jan Versleijen aftredend en niet herkiesbaar.
Jan heeft destijds kenbaar gemaakt het bestuur wel te blijven (onder)steunen in de financiële administratie tot dit overgedragen kan worden aan de opvolger/vervanger.
Enkele aspirant-bestuursleden hebben zich, na enige tijd meedraaien, teruggetrokken en bedankt voor een bestuursfunctie.

In 2021 zijn Judith Spinder en Sam Geysens aftredend. Daarbij heeft Sam Geysens aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Willem-Mathijs van der Aa heeft aangegeven dat hij om persoonlijke redenen eerder aftreedt.

Gelukkig hebben een aantal leden kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie, welke in principe voor een periode voor 4 jaar wordt aangegaan. Komend weekend zal een gesprek gevoerd worden met deze leden om de inhoud van de verschillende functies toe te lichten. Potentiële kandidaten, die zich nog niet bij het bestuur gemeld hebben, kunnen zich nog aanmelden via een mailtje aan onze voorzitter! Doet u dit vóór 4 november a.s. dan kan uw kandidaatstelling nog in de presentatie worden opgenomen.

Aanwezigheid ALV
De lunch en drankjes worden u aangeboden door de Alpaca Association Benelux.
Aangezien wij het aantal personen hiervoor tijdig moeten reserveren, dient u zich voor deze vergadering aan te melden vóór 29 oktober 2021!
UPDATE: Er is nog ruimte, daarom hebben we de aanmeldingsperiode online verlengd tot en met aanstaande vrijdag 5 oktober!
Alleen AAB-leden (gewone leden, leden met beperkt lidmaatschap, joint-leden en lid-maakt-lid-cadeau-leden) kunnen worden toegelaten.
Denkt u er ook aan uw geldige QR-code en legitimatiebewijs mee te brengen?

Aanmelden doet u via het LedenPortaal > Inschrijven Activiteiten > ALV 2021
Of via onderstaande link:

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de vergadering, dan kunt u een volmacht afgeven aan een lid dat wél aanwezig kan zijn.
Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Print hiervoor via onderstaande button het volmachtformulier uit (of download dit via het LedenPortaal > Documenten > Volmacht Algemene Ledenvergadering) en geef dit mee aan het lid dat u wilt machtigen.

De notulen van onze vorige vergadering (oktober 2019) kunt u downloaden in het LedenPortaal > Documenten > Algemeen > Notulen Algemene LedenVergadering 2019
of via onderstaande button:

Het definitieve programma, de agenda en aanvullende vergaderstukken ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Graag tot ziens op zondag 7 november a.s.!

Sponsors