Sinds enkele jaren worden er weer wolven gesignaleerd in de Benelux en inmiddels lijkt het erop dat deze zich definitief in onze landen heeft gevestigd. De wolf is al sinds 1982 een beschermde diersoort in Europa.

De Alpaca Association Benelux is in deze geen partij, maar wil u wel graag informeren over mogelijke preventieve maatregelen en attenderen op hetgeen er van overheidswege is geregeld.

Wat kunnen we nu eigenlijk doen om onze alpaca’s tegen de wolf te beschermen?

Nederland:
In Nederland voert de organisatie BIJ12 namens de provincies het beleid uit van het dossier van de wolf. Hierbij kan ook gedacht worden aan de monitoring van wolven en afhandeling van de tegemoetkoming in schade. Zij geven tevens aan hoe je kunt voorkomen dat de wolf schapen of andere landbouwhuisdieren aanvalt of hoe je eventuele schade kunt beperken.

Preventieve maatregelen kunnen zijn:

 • Ophokken van vee in nachthok/kraal
 • Afrastering:
  o een wolf heeft sterkt de neiging om ergens onderdoor te kruipen en als dat niet lukt om te gaan graven;
  o een opening in een hekwerk van slechts 20 cm kan al groot genoeg zijn voor een wolf om doorheen te kruipen;
  o een wolf kan goed klauteren over een hoog hekwerk heen;
  o een wolf zal er alleen overheen springen als hij dit ooit geleerd heeft. Het zit niet in zijn natuurlijke aard;
  o een wolf is gevoelig voor elektriciteit; een goede afrastering met stroom(draden) kan daarom heel effectief zijn. Het is belangrijk dat de draden geen contact maken met ondergrond of vegetatie om stroomgeleiding te waarborgen. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website van BIJ12.
 • Kuddewaakhonden (kost zeer veel tijd en toewijding van de eigenaar)
 • Visuele middelen (tijdelijk), zoals fladderlinten
 • Overige middelen

(zie voor uitgebreide informatie en uitwerking van bovenstaande punten de website van BIJ12).

België:
In België zijn er de afgelopen jaren reeds alpaca’s en lama’s door de wolven aangevallen en gedood. Het is aan te raden om, bij het wolfproof maken van het weiland, advies in te winnen van het Wolf Fencing Team. Dit is een vrijwilligersnetwerk, dat via praktische en technische hulp veehouders in en rond de wolventerritoria in België wil ondersteunen in de omschakelingen die gepaard gaan met het terugkeren van de wolf. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van preventie, subsidieaanvragen, wetgeving en schadevergoedingen en kunnen de alpacahouder hierin goed adviseren en ondersteunen bij het papierwerk en bij het uiteindelijk plaatsen van een wolfwerende afrastering.
Bij de preventie wordt in België voornamelijk uitgegaan van het plaatsen van stroomdraden aan de buitenkant van het weiland. Daarbij is het belangrijk dat de draden geen contact maken met ondergrond of vegetatie om de stroomgeleiding te waarborgen.

Schade aan landbouwhuisdieren

De wolf doodt zijn prooi door de luchtpijp door te bijten (kill-beet); vervolgens maakt hij een opening in de buikwand van zijn prooi, trekt hierdoor de ingewanden naar buiten en vreet het vlees van de botten. Behalve het doden en (deels) opvreten van de prooi kan schade ook bestaan uit het feit dat andere dieren in de kudde sterven door stress of elkaar dooddrukken door stress, dat ze uitbreken of dat moederdieren een miskraam krijgen.

Als er ondanks preventieve maatregelen tóch schade door de wolf optreedt, kan men een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Klik op onderstaande buttons voor actuele informatie over subsidies en schadevergoedingen. Via de betreffende websites is het ook mogelijk om een aanvraagformulier in te vullen in geval er schade is geleden:

Nederland:

België:


Sponsors