Op 25 mei jl. is er een goede digitale bijeenkomst geweest tussen het bestuur en een aantal leden.
Helaas was de opkomst erg laag met slechts 27 deelnemers van de 375 leden.

In de meeting heeft het bestuur de dringende vraag geuit om hulp te ontvangen bij het geven van een richting aan de vereniging. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de vereniging eerst een duidelijke missie en visie nodig.

Het bestuur heeft gevraagd wie er deel zou willen nemen in een klein werkgroepje dat (samen met het bestuur) dit zou willen bedenken. Tot op heden hebben wij helaas geen aanmeldingen ontvangen. Dit betekent dat we er als bestuur momenteel alleen voor staan.

Hierbij daarom nogmaals een dringende oproep om mee te denken en te praten over de toekomst van de vereniging!

Geef je op bij het secretariaat om de vereniging een duidelijke toekomst te geven. We gaan hierbij tevens ondersteuning vragen van een gespecialiseerd adviesbureau, omdat we merken dat het een lastig onderwerp is.

Sponsors