De NVWA (Nederland) heeft de regels voor export van alpaca’s tussentijds aangepast.

In het overzichtsdocument over de AHR werd nog gesproken over een transitieperiode tot 15 oktober 2021, waarbij export nog onder het oude regime zou kunnen plaatsvinden.

Nu blijkt er tussentijds per 8 juni 2021 een aanpassing te hebben plaatsgevonden: zie document Certificering overige dieren pagina 6, blauwe tekst.

Dit betekent dus, dat wanneer u alpaca’s exporteert, u moet voldoen aan de eisen van het bewakingsprogramma t.a.v. tuberculose, waarbij u momenteel in ieder geval uw fokdieren jaarlijks moet laten testen op tuberculose (met een negatief resultaat).

Het overzicht dat wij voor u opgemaakt hebben vindt u terug onder de documenten in het LedenPortaal en via de volgende link:

Sponsors