Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren hebben ingewikkelde verzorging nodig of ze kunnen ziektes overdragen. En sommige dieren zijn gevaarlijk. De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst en het Adviescollege Huis- en Hobbydierenlijst (college) hebben daarom de huis- en hobbydierenlijst gemaakt. De verwachting is dat deze lijst per 1 januari 2024 in gaat.

Op de huis- en hobbydierenlijst vindt u zoogdiersoorten die geschikt zijn als huisdier. Dieren die hierop staan mag u houden. Deze dieren mag u ook na 1 januari 2024 kopen, houden of verkopen. En u mag er mee fokken. De alpaca staat ook op deze huis- en hobbydierenlijst.

In de beoordelingen staat bij elk diersoort een risicoklasse vermeld. U mag soorten houden uit risicoklasse A, B of C. Bij deze soorten zijn de risico’s aanvaardbaar. Deze dieren staan op de huis- en hobbydierenlijst. Diersoorten uit de risicoklassen D, E en F staan in principe niet op de lijst. Deze soorten mag u niet houden, behalve als ze gedomesticeerd zijn. Deze dieren zijn gewend aan het leven dichtbij de mens. Er is veel kennis over het houden van deze dieren.

De alpaca valt onder risicoklasse E. Echter vanwege het feit dat ze gedomesticeerd zijn, zijn ze tóch op de huis- en hobbydierenlijst geplaatst en mogen ze dus gehouden worden.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
( ACHTERGROND INFO RVO )

Sponsors