Indien u uw lidmaatschap per 1 januari 2021 wilt wijzigen naar een andere vorm lidmaatschap, dan zouden wij het op prijs stellen dit vóór 31 december a.s. van u te vernemen. Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan dient u dit schriftelijk te doen vóór 1 december 2020.

U kunt dit doen door via de volgende link een mailtje te sturen naar: onze Ledenadministratie. Na deze datum zal het lidmaatschap per 1 januari automatisch worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Sponsors