Zoals reeds afgelopen juni aangekondigd zullen de fokkersaccounts binnen ZooEasy met onmiddellijke ingang omgezet worden in leesaccounts.

Wat betekent dit voor u als lid?
1. U kunt de registratie van uw cria’s, aankoop van nieuwe dieren, wijzigingen van reeds geregistreerde alpaca’s, melden van overlijden en melden van verkoop van een alpaca vanaf heden alléén nog doorvoeren via het LedenPortaal op onze website: Alpaca Registratie.

2. Alle informatie in ZooEasy blijft behouden en in te zien via uw account. U kunt alleen binnen ZooEasy online géén mutaties meer aanbrengen. U kunt gewoon rechtstreeks op ZooEasy Online of via de Button op het LedenPortaal blijven inloggen, of via de volgende link: Inloggen Zooeasy

Sponsors