Inmiddels is het alweer herfst.
De eerste cria’s van 2021 zullen inmiddels de leeftijd van zes maanden hebben bereikt en dienen dus geregistreerd te zijn. Denkt u er ook aan om uw cria’s tijdig te registreren?

TIP: als de dierenarts toch moet komen voor de clostridium-vaccinatie, controle op eventuele worminfecties en/of die extra vitamine-injectie, vraag hem/haar dan meteen uw cria’s te chippen!

Waarom is er ook alweer die grens van zes maanden gesteld?

• Vanaf een leeftijd van 5 á 6 maanden worden de cria’s verspeend en gescheiden van de ouderdieren.
• Vanaf 6 maanden worden jonge dieren al voor de verkoop aangeboden. Het is daarom van belang dat de fokker vóór die tijd zijn volledige registratie heeft gedaan. Op deze manier voorkomen we voor een grote groep, dat alpaca’s (merries en hengsten) verkocht worden zonder te zijn geregistreerd en eventueel later door een nieuwe eigenaar alsnog worden aangeboden voor registratie. De traceerbaarheid is dan minder nauwkeurig en het geeft extra werk in controle voor en door de Stamboekcommissie.
• Vanaf 6 maanden mogen dieren meedoen aan de alpacashows. Voor deelname aan de show dienen de dieren tijdig te worden geregistreerd in het stamboekregister. We zien dat alle jonge dieren die meedoen aan een show vaak op het allerlaatste moment worden aangemeld, waardoor er een onnodig hoge druk ontstaat op de verschillende commissies.
• We zagen regelmatig dat merries met een veulen aan de voet verkocht werden, zonder dat het cria gechipt en geregistreerd was. Er is hier nog geen verplichting voor, maar het advies aan de leden is om ook deze cria’s eerst te chippen en te registreren alvorens ze te verkopen. De voordelen staan hierboven beschreven.

Registreren binnen de 6 maanden vermindert de kans op fouten en fraude binnen het stamboek in
de breedste zin van het woord. Ook zijn fouten makkelijker op te sporen en te herstellen. Denk
hierbij aan verkeerde ingaven van geboortedata, het toewijzen aan de juiste ouderdieren en het
achterhalen van stamboekgegevens van aangekochte dieren.

De volledige toelichting op het verplicht registreren van alpaca’s kunt u nog eens teruglezen in onderstaand document.

Sponsors