INFORMATIE VOOR AAB-LEDEN
namens Show- en Workshopcommissie en Bestuur

AGENDA
17 december 2022 Internationale Fleeceshow AAB-leden
17 december 2022 Algemene LedenVergadering AAB (ALV) – Deurne NB
18 december 2022 Nationale Halstershow AAB-leden (NL) – Deurne NB

Een compleet weekend vol activiteiten
De Show- en Workshopcommissie, AAB Showteam Zuid, het AAB Fleeceshow Team en het Bestuur van de AAB organiseren een gezamenlijk evenement in het weekend van 17 en 18 december 2022. Een definitieve tijdsplanning volgt in een latere nieuwsbrief.

Hieronder alvast een planning op hoofdlijnen en aanvullend wat informatie over de shows.

Judge
Tim Hey uit het Verenigd Koninkrijk komt naar Deurne om op vrijdag en zaterdag de fleeces te beoordelen en op zondag de halstershow. Paul Vallely (Art of Fibre) zal met zijn wolanalyse-apparaat OFDA2000 aanwezig zijn om van elke ingestuurde fleece 3 wolanalyses te maken, die bij de beoordelingen gebruikt zullen worden.

Programma onder voorbehoud

vrijdag 16 december
NIET TOEGANKELIJK!
-Fleeceshow, beoordeling vachten door Judge Tim Hey
-Opbouw hal voor halstershow

zaterdag 17 december
ochtend:
-Fleeceshow, vervolg beoordeling vachten door Judge Tim Hey
-Vervolg opbouw hal voor halstershow
-Voorbereidingen ALV
middag:
*aanlevermogelijkheid dieren voor halstershow (tot 15u)
*15:30u Algemene LedenVergadering (ALV)
avond:
*18:00u Dinerbuffet
*21:00u Prijsuitreiking Fleeceshow

zondag 18 december
-Aanleveren dieren voor halstershow (tot 8:30u)
-Aanvang show 9:30u
-Einde show ca 16-16:30u
-Aansluitend gezamenlijk locatie opruimen!

Let op: bovengenoemde tijden geven slechts een indicatie. Deze kunnen nog wijzigen!

Deelname Fleece- en Halstershow
Deelname aan de Fleeceshow is mogelijk voor alle AAB-leden.
Er kunnen maximaal 120 fleeces deelnemen aan de show. Binnenkort volgt aanvullende informatie over inschrijven, aanleveren vachten, enzovoorts.

Deelname aan de Halstershow op 18 december is alleen mogelijk voor leden, woonachtig in Nederland.
Er kunnen maximaal 140 alpaca’s deelnemen aan de show; per deelnemer mogen maximaal 7 dieren ingeschreven en maximaal 3 boxen gereserveerd worden.

Alle dieren dienen tijdig geregistreerd te zijn in ZooEasy Online (registraties vinden plaats via het LedenPortaal op onze website). Via het LedenPortaal kunt u straks ook uw dieren en vachten aanmelden voor de shows. Check eerst met de kleurenkaart de juiste kleur van uw in te schrijven en neem het kleurenprotocol van de AAB nog eens goed door. Pas de kleur van het dier indien nodig aan via het LedenPortaal.

LedenPortaal, kleurenkaart, Showreglement en Protocol Kleurindeling AAB

Heeft u nog geen kleurenkaart, dan kun u deze nu in onze webshop kopen (alléén voor leden) via het LedenPortaal en klik vervolgens op AAB-Shop:

Het protocol Kleurindeling AAB en het Showreglement zijn beide onder bewerking. Zodra de updates beschikbaar zijn, zullen ze in ons LedenPortaal en in de nieuwsbrief gepubliceerd worden.

Sponsors