Één van de belangrijke wijzigingen in ons Showreglement betreft art. 3A, sub 4.

Graag willen we dit nog even bij onze fokkers onder de aandacht brengen.

In bovengenoemd artikel staat dat alpaca’s, die worden geregistreerd zonder bekende en/of onweerlegbaar controleerbare herkomst in beginsel geregistreerd zijn zonder afstamming en met prefix UBR. Deze alpaca’s worden beschouwd als waren zij afkomstig uit een TB-risicoland en de eigenaar zal om die reden daarom uitgesloten worden van showdeelname voor de duur van 24 maanden en dit geldt dan voor de gehele kudde.

In het artikel wordt verder tevens benoemd wat er onder ‘bekende en/of onweerlegbaar controleerbare herkomst’ wordt verstaan.

Aangezien het nieuwe showreglement op 1 november jl. is gepubliceerd, zal deze regel betrekking hebben op registraties die vanaf 1 november 2022 zijn of worden gedaan.

Sponsors