Binnen onze vereniging hebben wij op dit moment leden die het logo “Erkende Alpacahouder” mogen gebruiken. Erkende Alpacahouders houden zich aan de door de vereniging opgestelde eisen, waardoor zij voldoen aan het op verantwoorde wijze houden van alpaca’s.

De status van erkend alpacahouder is ooit in het leven geroepen om te stimuleren dat leden zich houden aan de opgestelde eisen vanuit de vereniging. Echter is gebleken dat controle en handhaving op naleving van de gestelde eisen niet haalbaar is vanuit onze vereniging. Hierdoor is de waarde van het keurmerk dusdanig afgenomen dat het bestuur heeft besloten om te stoppen met de status van erkend alpacahouder.

Per 1 september as. mag het logo van “Erkend Alpacahouder” en de tekst niet meer gebruikt worden. De erkende leden die op dit moment nog geregistreerd staan bij de vereniging zullen hierover ook nog een mail ontvangen.

Mochten hier vragen over zijn dan kunnen deze gesteld worden aan het bestuur.

Sponsors