Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering Alpaca Association Benelux (AAB) 2024

Het bestuur van de Alpaca Association Benelux (AAB) nodigt u van harte uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op Zondag 21 april 2024 te Tiel. Locatie: TKV clubgebouw, Bulkweg 1 te Tiel. Achtergrond voor deze extra vergadering is het voorstel vanuit enkele leden tot het oprichtingen van een Ledenraad. Wij nodigen jullie allen dan ook van harte uit om met ons over dit onderwerp te vergaderen. Ook bespreken wij graag met jullie de huidige situatie in het bestuur en de eventuele potentiële kandidaat/kandidaten stellen wij graag aan jullie voor. Wij sluiten deze vergadering graag met jullie af door het nuttigen van een eenvoudige lunch.

Aangezien wij het aantal personen moeten reserveren dient u uw aanwezigheid aan te melden vóór 14 april, dit kunt u kenbaar maken via het aanmelden in het LedenPortaal. Indien u niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn. Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Graag uw afmelding sturen naar ons secretariaat. De documentatie voor deze vergadering plaatsen wij spoedig op de Ledenportaal, hierover ontvangt u van ons nog bericht.

Programma Buitengewone ALV
10.00 uur – Inloop leden
10.30 uur – Opening door de a.i. voorzitter
12.30 uur – Sluiting vergadering
13.00 uur – LunchSponsors