Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd willen wij, als bestuur, graag een digitale bijeenkomst houden met de leden van de AAB. Vanuit beide kanten is hier behoefte aan. Als bestuur willen we graag vertellen waar we mee bezig zijn en waar we tegenaan lopen. Hierbij willen we graag jullie mening horen en mag je uiteraard ook zelf dingen inbrengen.

Datum: 25 mei 2021
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur
Platform: Teams

Je kunt je aanmelden via het secretariaat, door een mail te sturen met vermelding van naam deelnemer en lidmaatschapsnummer.

Na de aanmelding krijg je de deelnamelink via de mail toegestuurd.

Sponsors