Verplichte registreren van alle alpaca’s door alle leden.

Het belang van een goede en betrouwbare stamboekregistratie is voor onze vereniging van groot belang.

Daarom is besloten dat met ingang van 1 januari 2021 onderstaande registratieregels verplicht wordt voor alle leden.

o Per 1 januari geldt voor álle leden een verplichte registratie in ZooEasy van álle alpaca’s die deze leden in eigendom hebben.

o De fokker/alpacahouder draagt zorg dat alle cria’s vóór de leeftijd van 6 maanden gechipt zijn en geregistreerd staan in het stamboek (ZooEasy). Overschrijd je deze termijn van 6 maanden, dan zal er een driedubbel tarief worden geheven. Ook ruintjes dienen dus geregistreerd te worden.

o AAB leden registreren tevens alle mutaties, zoals verkoop, inkoop, overlijden, castratie enz. binnen 1 maand nadat een mutatie heeft plaatsgevonden.

o In het verleden aangekochte dieren, die nog niet geregistreerd staan, dienen per direct, doch uiterlijk vóór 1 februari geregistreerd te worden en de fokker dient zelf te zorgen voor documentatie over afkomst e.d.

o Er zullen sancties volgen voor leden die geen gehoor geven aan deze verplichting.

Het algemeen doel hiervan is een betrouwbaar en beheersbaar stamboekregistratiesysteem, waarmee we ons voorbereiden op een toekomstige wettelijke verplichting en op het meer grip houden op het voorkomen van inteelt en hiermee het welzijn van onze dieren bevorderen.

Leden van de Alpaca Association Benelux kunnen zich daarnaast beter onderscheiden van broodfokkers en handelaren. En op deze manier blijft het registreren, controleren en onderhouden van ons registratiesysteem ook uitvoerbaar voor de vrijwilligers van de Stamboekcommissie.

Sponsors