Voorkomen Wormbesmetting

Omweiden

Alpaca’s kunnen last krijgen van wormbesmetting. Dit kan worden voorkomen door genoeg weide voor de alpaca’s ter beschikking te stellen, door de alpaca’s regelmatig om te weiden en de uitwerpselen op te ruimen. Het omweiden is het meest ideaal om de 3 á 4 weken, maar is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid alpaca’s en de grootte van de weide. Op een (te) kleine weide waar veel alpaca’s lopen is de kans op besmetting groter dan op een grote weide met evenveel alpaca’s. Een oppervlakte van minimaal 500 vierkante meter per alpaca, is een goed streefdoel.

Mest opruimen

Door het opruimen van de mest wordt de besmetting van wormen een stuk kleiner, maar de kans op besmetting is nog wel aanwezig. Sommige wormsoorten en parasieten kunnen (in de vorm van een ei of larve) een winter best overleven. Besmetting kan heel het jaar voorkomen, maar vindt vooral plaats in de late zomer, wanneer de temperatuur nog redelijk hoog is en er veel regenval plaatsvindt.

Preventief ontwormen

Over het preventief ontwormen zijn de meningen verdeeld. Voornamelijk dierenartsen zijn hierop tegen in verband met resistentie. Preventief ontwormen kan wel een middel zijn om wormbesmetting te voorkomen, maar dan enkel in combinatie met omweiden of opstallen, dus niet als de dieren constant in dezelfde weide blijven lopen. Een wormprobleem situeert zich voornamelijk in de weides. Nog beter is om de kudde of een gedeelte van de kudde te behandelen op het moment dat er vermoeden van wormbesmetting is. Elke situatie is anders. Routinematig en op vaste tijdstippen ontwormen van een kudden is een GOK. Laat de situatie steeds door een dierenarts beoordelen.

Huacaya
Wormen

Mestonderzoek

Er zijn verschillende methodes om wormbesmetting te ontdekken. Het is vrij makkelijk om een mestmonster te nemen van de alpaca’s. De verse mest even in een zakje stoppen en naar een dierenarts brengen, die een mestonderzoek kan doen. Ook is het mogelijk om zelf mestonderzoek te doen. Het is wel verstandig om daarvoor eerst een cursus te volgen.

Veel dierenartsen gebruiken de flotatiemethode. Hierbij wordt de mest onderzocht door middel van een suiker of zoutoplossing. Vraag of uw dierenarts een mestonderzoek doet op basis van suiker en niet op basis van zout. Met een zoutoplossing komen niet alle zware eitjes naar boven drijven met een suikeroplossing wel.

Strategische momenten voor het uitvoeren van mestanalyses zijn de lactatieperiode en tijdens warm en vochtig weer. Indien er op basis van de resultaten wordt overgegaan tot ontwormen, dient er na 7 dagen steeds een controlestaal genomen te worden. Dit laatste ter controle van de werkzaamheid van het wormmiddel.

Haemonchus contortus

Als het zomer is, is het zaak om de vinger aan de pols te houden, vooral hoge temperaturen en vochtig weer zijn ideale omstandigheden voor wormen om zich te vermenigvuldigen.

Vooral de Haemonchus contortus kan een echte killer zijn. Dieren kunnen ernstig besmet zijn zonder uiterlijke symptomen zoals vermagering of diarree.

Symptomen

• Vermoeidheid
• Verlies in gewicht
• Onderhuids oedeem
• Bloedarmoede en daardoor bleke slijmvliezen
• Droge mest, in tegenstelling tot andere wormen

Monitoring

Een goede monitoring is mogelijk door de kleur van de oogleden regelmatig, iedere 1 á 2 weken te controleren. Een handig hulpmiddel hierbij is om de Famacha score te bepalen. Waarschijnlijk heeft uw dierenarts een Famacha scorekaart (zie afbeelding) of U kunt deze downloaden van internet. Meer info is te vinden op de Wormenwijzer van Wageningen UR.

Dosering

Bij het ontwormen van alpaca’s is het heel belangrijk de correcte dosering te gebruiken. Voor sommige producten is deze dosering anders dan voorgeschreven is voor schapen of geiten, omdat alpaca’s een heel ander metabolisme hebben dan deze dieren. Voornoemde natuurlijk altijd in overleg met uw dierenarts.

De dierenarts zal sowieso een mestonderzoek doen alvorens te ontwormen. Veelal is de dierenarts niet bekend met alpaca’s en doseert het de ontwormingsmiddel te laag met als gevolg dat een dier alsnog kan overlijden aan een wormbesmetting.

Alle wormbesmettingen vragen een goede aanpak maar een dier dat besmet is met de Haemonchus worm moet acuut behandeld worden met de juiste dosering. Anders overleeft het dier de besmetting niet. Dit kan zéér snel gaan, als een alpaca door deze besmetting ernstig verzwakt is, dan is een bloed transfusie vaak de enige manier om het dier weer snel op de been te krijgen. Ervaren fokkers kunnen regelmatig zelf mestonderzoek doen en zo monitoren of en wanneer hun kudde ontwormd moet worden.

Famacha
Mum and cria

Clostridium

Twee keer per jaar worden alpaca’s gevaccineerd tegen clostridium om de volwassen dieren te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat de cria’s na de geboorte via de biest beschermd zijn. Handige momenten zijn net na het scheren (= veelal voor de bevalling) en dan voor de winter nog een keer.

Conditie

Alpaca’s met een verminderde conditie hebben een verhoogde kans op wormbesmetting. De conditie van een alpaca kun je onder andere afleiden aan een bodyscore of het gewicht. Dit kan aangeven of er iets mis is. Voer uw dier altijd goed en correct, dit is de basisregel om veel ellende te voorkomen.

De bodyscore geeft aan, dat aan de hand van de dikte van de ruggengraat een de conditie vastgesteld wordt. Om de bodyscore van een alpaca te bepalen wordt het schema hiernaast gehanteerd.

Body Scoring

Nieuwsberichten

Sponsors