Aanvraag export

Alvorens de aanvraag voor een export ingediend kan worden moeten de te exporteren dieren in ieder geval getest worden op het volgende:

– Tbc (rund- én vogel tbc!): Controleformulier V_Z Tuberculinatie (in bezit van dierenarts)
– Brucellose

De tbc test wordt uitgevoerd door de dierenarts die twee kleine prikjes geeft die hij/zij 3 dagen later komt controleren op aanwezigheid van tbc.

Brucellose wordt getest aan de hand van bloedafname en zal door de dierenarts opgestuurd worden voor onderzoek. De uitslagen hiervan worden teruggekoppeld naar de dierenarts en vervolgens krijgt u daar een kopie van om bij het verzoek tot export te laten zien aan de keuringsarts. De testen mogen max. 30 dagen geldig zijn. Aan te raden is deze ca. 3 weken van te voren aan te vragen om de uitslagen op tijd binnen te hebben.

Zorg dat wanneer de keuringsarts komt om de exportpapieren op te maken, de dieren klaar staan in de stal of tussen hekken om chipnummers e.d. te laten controleren. Ook zal de keuringsarts vragen naar de uitslagen van tbc-test en brucellose. Deze dient u bij de hand te hebben.

Op het LedenPortaal hebben wij enkele documenten toegevoegd met gedetailleerde uitleg over het aanvragen van een export:

Nieuwsberichten

Sponsors